ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 456 מתאריך 06/05/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, צוריתתוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 11221אלוני אבא - הרחבה דרומית
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 10246תכנית שינוי ייעוד למסחר ותחנת תידלוק-ביר אל מכסור21/11/2001
לב הגליל, משגב, עראבהתוכניתג/ 10598הרחבה לתכנית מתאר עראבה22/08/2012
יזרעאליםתוכניתג/ 10998יחידות אירוח בכל מרחב תכנון יזרעאלים
יזרעאליםתוכניתג/ 11761מובלעת חרושת
בקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 12273שכונה צפונית והתווית דרכים, ראמה07/07/2005
עפולהתוכניתג/ 12567תכנית מתאר עפולה15/03/2005
מטה אשר, סערתוכניתג/ 12648הרחבת קיבוץ סער18/05/2005
גזר, חבל מודיעין, עמק לודתוכניתגז/ 1000הסדרת פעילות יצרנית נוספת במושבים.28/11/2005
חולוןתוכניתח/ 490גשר מעל כביש 406/11/2003
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 105/ 9חווה חקלאית - מושב בית יתיר19/09/2002
משגבתוכניתתממ/ 2/ 26תכנית מתאר מחוזית -מחוז צפון-שינוי מס' 26 - אשבל25/12/2003