ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 203 מתאריך 22/05/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית3741/ אבנית בנין בן 4 קומות עבור המוסד לביטוח לאומי -מזרח העיר20/10/2003
מטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 915תוספת מגרשים לבניה להרחבת קיבוץ קרית ענבים.29/08/2002
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 46הרחבת אזור תעשיה באר - טוביה15/07/2002