ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 205 מתאריך 28/05/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית5921שינוי במערך יעודי הקרקע וקביעת בינוי לבנינים חדשיםבמתחם בית החולים "הר הצופים"16/06/2003
ירושליםתוכנית4904/ אשינוי יעוד שטח וקביעת הוראות בינוי למוסד ישיבת בית אורות - א- צוואנה26/08/2004
ירושליםתוכנית6156שינוי יעוד וקביעת בינוי לבנין חדש -שכ' ראס אל עמוד17/03/2004
ירושליםתוכנית5039קביעת בינוי לתוספות בניה - רח' הרקפת 5 - שכ' עיר גנים.15/10/2002
ירושליםתוכנית7185קביעת בינוי לשם הקמת אכסניה לצליינים בהר הזיתים
ירושליםתוכנית7506הרחבת בית העלמין הר המנוחות - גבעת שאול.10/07/2003
ירושליםתוכנית4581/ אשינוי במערך יעודי הקרקע לצורך הקמת מגורים ומסחר - מתחם התאטרון.20/03/2008
ירושליםתוכנית7733הקמת מבנה בן 4 קומות לשם יצירת 3 יח"ד חדשות ברח' ניסן בק - שכ' מחניים15/01/2004
ירושליםתוכנית7856השלמת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימת ברח' מוצקין 1 - שכ' קרית יובל15/01/2004
ירושליםתוכנית8006תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת ותוספת 3 יח"ד חדשות ברח' בר אילן 35 -כרם אברהם13/02/2003
ירושליםתוכנית7946הקמת מרכז מסחרי חדש - שד' משה דיין - שכונת פסגת זאב מערב14/11/2002
ירושליםתוכנית5379תוספות בניה סטנדרטיות לשם הרחבת יח"ד קיימות ברח' קולומביה 29 - שכ' עיר גנים31/10/2004
ירושליםתוכנית6061/ אהרחבות דיור - רח' אגסי 28 - שכ' הר נוף.10/07/2003
ירושליםתוכנית7499סגירת קומת עמודים לשם תוספת יח"ד חדשה ברח' רקנטי אברהם - שכ' רמות19/12/2002
ירושליםתוכנית4926/ בתוספת קומת מרתף לשם הקמת מחסנים ותוספת בניה לשם תוספת יח"ד חדשה -שכ' גבעת שאול
ירושליםתוכנית7742קביעת בינוי להקמת בניין לשם יצירת 17 יח"ד חדשות ברח' טוביה בן חפץ - שכ' גונן08/06/2003
ירושליםתוכנית1598/ גמרכז מורשת מנחם בגין - רח' דרך חברון מול הסינמטק27/02/2003
ירושליםתוכנית8117תוספות בניה בקומת גג לשם הרחבות יח"ד קיימות בקומה ברח' שכטמן 106 - שכ' רמות14/09/2003
ירושליםתוכנית8089קביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות - רח' אנילביץ 54 - קרית יובל20/10/2003
ירושליםתוכנית6630תוספת בניה לצורך הרחבת דיור - רח' ערד 5 - שכ' מלחה23/01/2003
ירושליםתוכנית8355קביעת בינוי לתוספת קומה לשם יח"ד חדשה - רח' מלאכי - כרם אברהם26/08/2003
בית שמשתוכניתבש/ 138/ חשינוי יעוד מדרך לאזור מגורים ג' ואיחוד וחלוקה מחדש - בית שמש27/02/2003
ירושליםתוכנית6691התרת שימוש בשטחי מחסנים למגורים להרחבת יח"ד ותוספת יח"ד ושימוש בחלל גג -בקעה10/07/2003
ירושליםתוכנית5595/ אקביעת בינוי לתוספת יח"ד ומעלית - רח' אלפנדרי- שכ' זכרון משה
ירושליםתוכנית5965/ אשינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות קומות להרחבות דירות קיימות-יוסי בן יועזר- קטמו06/04/2003
ירושליםתוכנית8031שינוי יעוד לבתי משפט - גן העצמאות - מרכז העיר30/11/2004
מטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 11093שבי ציון13/02/2003
יזרעאליםתוכניתג/ 11282מכון תערובת א.ת. אכסאל06/04/2003
טבריהתוכניתג/ 11957הוספת זכויות בניה באזור מגורים, טבריה05/11/2002
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12108יעוד שטח למגורים23/01/2003
מרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 12226שינוי יעוד משטח חקלאי ללולים05/11/2002
גולן, קשתתוכניתג/ 12336מושב קשת - הרחבה קהילתית18/03/2003
גולן, מעלה גמלאתוכניתג/ 12359חוות לולים, מעלה גמלא16/01/2003
מרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 12428אזור תעשייה רמת דלתון15/10/2002
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12453שינוי יעוד משטח מגורים ומלאכה זעירה למרכז אזרחי, סכנין16/01/2003
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12492שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' צפון סכנין19/12/2002
מרום הגלילתוכניתג/ 12564אירוח כפרי במרחב תכנון מרום הגליל10/12/2002
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 12587מושב עין העמק - שינוי יעוד וחלוקה10/11/2002
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12606הגדלת אחוזי בניה במגרש 46, 47, שינוי תכנית מתאר ג/ 7025 וג/ 1078918/03/2003
נהריהתוכניתג/ 12741בית אבות עדן14/11/2004
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12797הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות - שינוי קו בנין.03/02/2003
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12782הגדלת אחוזי בניה, הקצאת דרך והקטנת קוי בנין.19/09/2002
עפולהתוכניתג/ 12819שינוי נקודתי לתכנית ג/ב/ת 180 , מגורים וחזית מסחרית27/08/2002
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12826שינוי תכנית ג/ 948 ו ג/ 672022/07/2003
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 193שכונה צפונית מערבית בעוספיא.
רכס הכרמל, עספיאתוכניתג/ 1155שכונה צפונית - בעוספיא.13/03/2012
חדרהתוכניתחד/ 1200שכונת הפארק - קטע צפוני, חדרה.09/11/2004
מורדות הכרמל, נשרתוכניתמכ/ 246/ אמגורים מיוחד בחלקה 10, נשר.28/10/2002
חיפהתוכניתחפ/ 2112הסדרת בינוי בחל' 23 בגוש 10923, כרמל צרפתי10/12/2002
חוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 634הסדרת בינוי בחל' 48 גוש 10541 עתלית.26/06/2003
קרית אתאתוכניתכ/ 377/ אשינוי הוראות בניה ברח' בית לחם05/11/2002
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 66/ 2שנוי יעוד מ"שטח לתכנון בעתיד (למגורים) "למגורים א'" ודרכים.19/12/2002
כפר סבאתוכניתכס/ 447שיקום וחיזוק שכונות23/01/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 133/ 1/ בשיקום וחיזוק שכונות23/01/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 34/ דשיקום וחיזוק שכונות23/01/2003
מצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9120המרת 76 מ"ר משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח וספוחם לחלקה 23.05/11/2002
עמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 5רחבת מושב כפר הרא"ה ב- 42 מגרשי מגורים חד משפחתיים28/10/2002
פתח תקוהתוכניתפת/ 1261/ 30.25/06/2006
עמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 11שינוי יעוד מאזור בית עלמין לקרקע חקלאית.05/01/2004
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 10/ 12שיקום שכונות.הגדלת שטחי הבניה המותרים,קביעת קוי בנין חדשים, קביעת זכויות.03/02/2003
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 130/ גלאפשר הקמת מבני שרות בחצרות בתי מגורים צמודי קרקע בשטחים בהם קיימות תכניות10/07/2003
ראש העיןתוכניתרנ/ 2009/ 1/ אתוכנית רנ/ 2009/ 1/ א23/01/2003
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 40/ 3שינוי יעוד מאזור מסחרי לשטח ציבורי פתוח.19/12/2002
הוד השרוןתוכניתהר/ 329/ 3/ יתוכנית הר/ 329/ 3/ י10/07/2003
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 23/ 9/ 3תוכנית רצ/ 1/ 23/ 9/ 3
דרום השרון, חגורתוכניתשד/ 524/ 15שינוי יעוד מאזור מגורים לבעלי מקצוע ואזור חקלאי לאזור מגורים א'.19/12/2002
נתניהתוכניתנת/ 401/ 30תוכנית נת/ 401/ 3006/04/2003
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 173קביעת קווי בנין ואחוזי בניה למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים.27/02/2003
פתח תקוהתוכניתפת/ 1213/ 24תוכנית פת/ 1213/ 24
נתניהתוכניתנת/ 537/ 27/ אתוכנית נת/ 537/ 27/ א19/09/2002
הוד השרוןתוכניתהר/ 113/ 2תחנת רכבת סוקולוב08/02/2005
שורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 269קביעת זכויות בניה, הנחיות ותנאים לבנית מבנים לשימוש חקלאי.03/02/2003
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 5/ 4שינוי יעוד משטח לבניה ציבורית ושטח ציבורי פתוח לדרך.19/12/2002
דרום השרוןתוכניתשד/ 193שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי, לתחנת רכבת ולשטחים מסחריים הנלווים לתחנה ולדרך06/04/2003
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ טלהחיל את תכנית כס/ 1/ 1/ גג על תיקוניה ותכנית כס/ 1/ 1/ מ על תיקוניה19/12/2002
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 5/ 15תוספת 60 מ"ר שטח עיקרי המיועד לגלריה ולמרפסות.19/12/2002
הרצליהתוכניתהר/ ד/ 5310דרך מס' 531
הרצליהתוכניתהר/ 1923שכונת יד-התשעה03/10/2002
רמת השרוןתוכניתרש/ 961מועדון נוער03/07/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2668/ אמוסך דן24/10/2007
תוכנית10/ 02/ 100/ 48כריית חלוקי נחל - אפעה מזרח19/12/2002
באר שבעתוכנית5/ 03/ 160/ 50בית כנסת ברח' הצבי שכונה ה' - באר שבע19/09/2002
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 53מגרש שקם15/10/2002
באר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 7הקמת אזור מגורים א' כפר אחים03/02/2003
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 6הגדלת שטח לבנייני ציבור שכונה ג' שגב שלום
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 20שינוי בזכיות בניה - שכונת רמות באר שבע19/12/2002
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 120שכונת נאות לון10/12/2002
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 131שכונת הרכס רמות19/12/2002
להביםתוכנית20/ 03/ 301אתר כריית חול "אטדים"16/01/2003
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 92דיור מוגן - מעונות לקשישים רובע א'04/08/2002
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 434מאגר דוד - גד"ש הר חברון10/11/2002
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 155/ 20שכונת המ"ג קרית מלאכי27/08/2002