ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 457 מתאריך 03/06/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, עמינדבתוכניתמי/ 820/ אקביעת אזור חקלאי ואזור מגורים, גבולות מגרשים, שבילים וכבישים - מושב עמינדב.23/06/2005
משגב, לוטםתוכניתג/ 10814אזור משק קיבוץ לוטם19/03/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 11058תכנית מפורטת קיבוץ אלונים09/07/2006
יזרעאלים, מבוא העמקים, נצרתתוכניתג/ 11561דרך מס' 79 - מחלף כניסה מערבי לנצרת (מחלף ציפורי)
עמק הירדןתוכניתג/ 11401גן לאומי - כפר נחום (הרחבה)31/08/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11944הרחבת אזור מגורים מושירפה
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 1942/ 4הקמת תחנת תידלוק ושרותי דרך, עפולה
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 12420שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', ינוח12/12/2007
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12417אזור למבנה משק חקלאי, - רפת, טורעאן24/06/2003
משגב, יובליםתוכניתג/ 12487יובלים18/02/2004
מעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 12684מרכז לנופש דת ומורשת בגליל
יזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 12748אזור לחוות לולים26/06/2003
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 12796שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים03/07/2003
הגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 12839הרחבת בית קשת06/11/2003
הגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 12890כפר קמא דרום לשטח למבני ציבור, המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' ג/ במ / 12127/05/2003
טייבהתוכניתטב/ 2593שכ' מגורים חדשה עבור הבדווים מתל מלחתה19/06/2006
גזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 11גן לאומי חולדה
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 278שינוי יעוד חלק מהאזור החקלאי בחלקות 100 ו- 102 לאזור מגורים א', לאזור מגורי13/03/2003
לב השרון, עמק חפר, שרוניםתוכניתמח/ 137/ אכביש 57 - עוקף כפר יונה24/03/2010
גזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 753נען שימוש חורג להטמנת אשפה
חבל מודיעין, גבעת כ"חבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 760איחסון ציוד דפוס
זמורה, מזכרת בתיהבקשה ועדה מקומיתזמ/ ש/ 366בקשה לשמוש חורג לאכסנת מוצרי בניה.
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 263תחנת דלק חוות הירשברג.
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 204תכנית מתאר - נווה מנחם19/09/2002
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול