ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 146 מתאריך 03/06/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, מעלה החמשהתוכניתמי/ 945/ אאזור תעשיה ומלאכה - מעלה החמישה
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 12324שנוי בתוואי ורוחב דרכים21/09/2003
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12494שינוי משטח חקלאי לשטח שב"צ, מזרח סכנין16/06/2003
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12547שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים ב' לגיטימיה למבנה קיים ירכא10/06/2004
מטה אשר, מצובהתוכניתג/ 12840הרחבת קיבוץ מצובה24/07/2005
הגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 12887תכנון מחדש והרחבת משגב עם11/05/2004
מטה אשר, חניתהתוכניתג/ 13085כביש גישה לחניתה
חוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 323/ בחוות מקורה.05/01/2004
לודתוכניתלד/ 8100.31/12/2002
לב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 14תוכנית צש/ 1/ 21/ 1426/08/2003
שקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 6קביעת שטח לאזור תעשיה - משואות יצחק10/11/2002
שקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 3חלוקת אזור המגורים למגרשים - מושב מבקיעים22/07/2003
שקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ מק/ 2043שירותי דרל (תחנת תדלוק) - מושב איתן