ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 426 מתאריך 04/06/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נהריהבקשה ועדה מקומית451/ 18209בקשה להיתר בניה נהריה רח' מסריק 23 א
תמרתוכניתתמא/ 10/ ב/ 8/ 1תמא חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - תח"כ פנים ארצית רמת חובב-שינוי מס' 129/08/2002
נושאשאילתא במועצה הארציתשאילתא במועצה הארצית
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהותוכניתתממ/ 5תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביב15/04/2010
תוכניתתמא/ 34/ בתכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים
תוכניתתמא/ 30תכנית מתאר ארצית 30- דרום מפרץ חיפה
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 225/05/1997
תוכניתתמא/ 19/ 2תכנית מתאר ארצית -בתי עלמין- שינוי בהוראות30/10/2003
תוכניתתממ/ 5/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון23/05/2005
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 4תכנית מתאר ארצית חלקית - תחנת כח ייעודית למתקני התפלת מי ים באשקלון18/05/2004