ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 459 מתאריך 15/07/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11491תל עדשים05/05/2003
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 12017מבני משק ומלאכה תל עדשים
דרום השרוןתוכניתשד/ 193שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי, לתחנת רכבת ולשטחים מסחריים הנלווים לתחנה ולדרך06/04/2003
לב השרון, עמק חפר, שרוניםתוכניתמח/ 137/ אכביש 57 - עוקף כפר יונה24/03/2010
לב השרון, שרוניםתוכניתמח/ 123/ אמחלף דרור, דרך מס' 4 ו-553.04/09/2008
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 263תחנת דלק חוות הירשברג.