ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 220 מתאריך 29/07/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית6261שינוי במערך יעודי הקרקע לאזור מלונאות ונופש - שכונת גבעת שאול15/01/2004
ירושליםתוכנית3420/ גתוספת יציע צופים דרומי לשם תוספת כ-7,500 מושבים במגרש הכדורגל - איצטדיון טדי30/12/2004
ירושליםתוכנית7773הוספת קומה בתוך חלל גג רעפים וקביעת שטחי בניה לתוספת זו - שכ' מחנה ישראל13/09/2005
ירושליםתוכנית7652תוספות ומחסנים לשם הרחבות דיור - רח' תאודור לביא - שכ' רמות.16/11/2003
ירושליםתוכנית5263/ אתוספות לשם הרחבות - רח' איתמר בן אבי 20 - שכ' קרית שמואל04/12/2003
ירושליםתוכנית7882הרחבות דיור ותוספת 2 יח"ד חדשות - רח' חגי 11 - שכ' גאולה.
ירושליםתוכנית7112שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להקמת בניין מסחרי - שכ' שייח ג'ראח05/01/2004
ירושליםתוכנית7813הקמת בנין מגורים - שטח בין רח' אליעזרי לבין יבמורדות המזרחיים של שכונת בית וגן31/10/2004
ירושליםתוכנית7975תוספת קומה לשם הוספת 2 יח"ד חדשות ברח' הרב פרנק 36 - שכ' בית וגן
ירושליםתוכנית7997תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת, תוספת מחסן וחדר הסקה ברח' הכפיר 14-שכ' מלחה31/12/2002
ירושליםתוכנית6879תוספת 2 קומות עליונות בבניין לשם תוספת 5 יח"ד חדשות בשכ' אל עיסוויה15/01/2004
ירושליםתוכנית7834תוספות בניה לשם הרחבת בית כנסת קיים ולשם יצירת 8 יח"ד חדשות ברח' בית וגן 2631/07/2003
ירושליםתוכנית7658תוספות בניה לשם הרחבת חנות קיימת ויח"ד קיימות ברח' אוהלי יוסף 20 - שכ' תל ארזה10/07/2003
ירושליםתוכנית6489/ אתוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות ברח' הדף היומי 605 - שכ' רמות08/06/2003
ירושליםתוכנית5650תוספות בניה סטנדרטיות לשם הרחבת יח"ד הקיימות ברח' איסלנד 20 - שכ' עיר גנים31/10/2004
ירושליםתוכנית7427תוספות בניה סטנדרטיות לשם הרחבת יח"ד קיימות ברח' הנורית - שכ' עיר גנים
ירושליםתוכנית5477תוספות בניה לשם הרחבת בנין הסינמטק הקיים - "שטח הסינמטק" - גיא בן הינום09/03/2004
מטה יהודהתוכניתמי/ 962שמורת טבע נחל שורק נחל קטלב - הרחבה 314/09/2003
ירושליםתוכנית7844תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות ברח' דרך חברון 90 - שכ' גאולים27/02/2003
ירושליםתוכנית5357/ אשינוי יעוד שטח לאזור מלונאות וקביעת בינוי להקמת בית מלון - שכ' עטרות10/07/2003
ירושליםתוכנית5822תוספות בניה לשם הרחבות יח"ד קיימות ברח' זית רענן - שכ' קרית צ'אנז20/10/2003
ירושליםתוכנית5331/ אמתחם שומרי אמונים20/10/2003
ירושליםתוכנית6755תוספת 2 קומות עליונות לבנין לשם תוספת 2 יח"ד חדשות- שכ' צואנה
ירושליםתוכנית5543תוספת 2 קומות לשם תוספת 2 יח"ד חדשות בבניין ברח' חסד לאברהם 1 - שכ' מאה שערים08/06/2003
ירושליםתוכנית8027תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות ויצירת 5 יח"ד חדשות ברח' עמרם גאון-גבעת שאול30/12/2004
ירושליםתוכנית6438תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת וקביעת קוי בנין חדשים רח' בודנהיימר-קרית היובל06/04/2003
ירושליםתוכנית7380קביעת בינוי לתוספות בניה עבור יח"ד קיימות - רח' גדליהו 4 - שכ' גאולים19/12/2002
ירושליםתוכנית7552שינוי יעוד וקביעת בינוי להרחבות דיור - רח' דרך חברון 115 - תלפיות08/06/2003
ירושליםתוכנית7669תוספות בניה עבור הרחבת יח"ד קיימות - רח' רקנטי 345 - שכ' רמות06/04/2003
ירושליםתוכנית8163בינוי לתוספת מחסנים,הרחבת יח"ד קיימת ותוספת יח"ד חדשה - רח' שמעוני 13 - רסקו20/10/2003
ירושליםתוכנית6531שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספת 2 קומות ליצירת 4 יח"ד חדשות- אלטור- שכ' א-טור14/09/2003
ירושליםתוכנית7821בינוי לתוספת הרחבת יח"ד קיימת ותוספת יח"ד חדשה - רח' הרב בלוי סנהדריה27/06/2004
ירושליםתוכנית6049איחוד 2 יח"ד ליח"ד אחת וקביעת בינוי לתוספת קומה לשם יח"ד אחת - רח' כנרת06/04/2003
ירושליםתוכנית8250שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוס' בקומת המרתף ובגג הרעפים- כובשי קטמון- שכ' גונן21/06/2004
ירושליםתוכנית6935התרת שינויים בבנין וקביעת קוי בנין חדשים - רח' אלפסי - שכ' רחביה31/10/2004
בית שמשתוכניתבש/ 169תוספת זכויות למבני הציבור - גבעה ותיקה - בית שמש.13/02/2003
בית שמשתוכניתבש/ 95/ יאהגדלת זכויות בניה למבני מגורים צמודי קרקע - שכ' יפת השמש.13/02/2003
בית שמשתוכניתבש/ 112/ ידהקמת חניון רב קומתי ומעליו מרכז מסחרי - בית שמש08/06/2003
ירושליםתוכנית7944קביעת תוואי דרך והרחבת דרך קיימת ומאושרת - דרך רמאללה, שכ' שועפט14/09/2003
ירושליםתוכנית4585/ אקטע צפוני של כביש הטבעת המזרחי (ראה תכנית 4585 א/ ה )07/07/2005
ירושליםתוכנית4585/ בהקטע המרכזי של כביש הטבעת המזרחי.31/08/2005
ירושליםתוכנית4585/ גקטע מרכזי של כביש הטבעת המזרחי במזרח (ראה תכנית 4585/ א/ ה)
הגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 11628שינוי יעוד מקרקע חקלאית (נחלה) למגורים13/02/2003
מבוא העמקים, נצרת, ריינהתוכניתג/ 11553הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות והרחבת דרך16/01/2003
עמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 11241חוף סוסיתא, מקטע 9.5 , עין גב04/09/2003
צפתתוכניתג/ 10285הגדלת מס' יח"ד מ2- יח' ל4- יח' במגרש, גוש 13531, שכונת נוף כנרת, שינוי למתאר.10/12/2002
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10028יעוד שטח לבית עלמין, שינוי למתאר, ריינה03/02/2003
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 11088שינוי יעוד מחקלאי למגורים, חורפיש14/11/2004
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10296תיקון תוואי כביש 4 בהתחברות עם כביש מס' 3, שינוי למתאר, מעיליא06/04/2003
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11209דרך גישה לבית עלמין24/05/2009
הגליל המזרחי, הגליל התחתוןתוכניתג/ 11324תשריט למחלף גולני12/01/2006
גולן, עמק הירדןתוכניתג/ 11899מקטע מס' 1 חוף גולן02/06/2004
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 12003מרכז תעשיות "אלון תבור"10/07/2003
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12095שינוי תכנית ג/ במ / 62 - מעלות
טבריהתוכניתג/ 12113הוספת זכויות בניה בטבריה10/07/2003
הגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 12276הרחבה למגורים בעוזיר
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12290סמיע, שינוי לתקנון ג/ במ/ 24427/02/2003
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 12329מתקן הנדסי - בריכת מים26/06/2003
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12475שינוי יעוד משטח ספורט , תעשייה ומסחר לשטח בנייני ציבור באזור התעשייה בירכא13/02/2003
משגב, שכניהתוכניתג/ 12484מרכז הר שכניה10/07/2003
מטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 12448קידוח בסתן יקינטון22/07/2003
מבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 12536שינוי בתוואי דרך ובהוראות בניה משהד13/02/2003
בית שאןתוכניתג/ 12511יעוד שטח למגורים מיוחד בית שאן03/07/2003
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 12501הגדלת אחוזי בניה מעיליא05/05/2003
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 12626עין יעקב - שנוי יעוד למגורים13/03/2003
בקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 12651שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א' בדרום סאג'ור13/02/2003
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 12706ביטול דרך גישה בדרום הכפר ג'דיידה13/02/2003
עפולהתוכניתתוכנית למחיקה -1הגדלת צפיפות והגדרת שטחי שירות, עפולה
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12727דרך/ חניה צפונית לתרשיחא
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12745ביטול חלק מדרך מס' 30 והתוית דרך מס' 19 בצפון דייר חנא13/02/2003
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 12750הקצאות שטח לדרך גישה והקטנת קוי בנין.03/02/2003
כרמיאלתוכניתג/ 12768מגורים ומסחר - עדכון - שכונת הגליל02/02/2004
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 12760שינוי יעוד ממגורים לשב"צ ומשב"צ למגורים והתווית דרך, בצפון מזרח נחף.
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12804שינוי יעוד משצ"פ למגורים.13/02/2003
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12824הגדלת אחוזי בניה בחלקה 27 (מגרש 19) גוש 1028603/02/2003
קרית שמונהתוכניתג/ 12850הקצאת דרך גישה13/02/2003
קרית שמונהתוכניתג/ 12852שינוי יעוד מאיזור מגורים לשטח ציבורי פתוח03/02/2003
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12863הגדלת אחוזי בניה במגרש 10 בשטח הבנוי בעראבה
בקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 12859הסדרת דרכי גישה בצפון מערב ראמה
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12908שינוי תקנון לישוב דייר חנא20/10/2003
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12907שינוי תקנון לישוב עראבה15/03/2005
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכנין30/11/2004
הגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 12914הרחבת שרונה06/04/2003
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12940מרכז תעשיה ,מסחר ותחנת תדלוק02/02/2004
כרמיאלתוכניתג/ 12899מדורגי ארזים10/11/2002
הגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 13060מושב מרגליות הוראות בניה06/04/2003
הגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 13061שדה נחמיה הוראות בניה10/11/2002
הגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 13063קבוץ מחניים הוראות בניה
הגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 13141תכנית תקנונית - דפנה02/02/2004
קרית אתאתוכניתכ/ 366סגירת מרפסת גג בבית דירות קיים.
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 974אזור תעשיה חח"ן, זכרון יעקב30/11/2004
הוד השרוןתוכניתהר/ 88/ 33/ 11.10/07/2003
עמק חפרתוכניתעח/ 63/ 16הגדלת שטח בניה,שינויים נקודתיים בקוי בנין לבניה עיקרית.05/05/2003
שורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 214גן אירועים - האחוזה.14/12/2004
עמק חפר, גן יאשיהתוכניתמח/ 119דרך מס' 444 קטע מגן יאשיה עד דרך 581.05/01/2004
גזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 20חלוקת מגרש מקצועי מס' 92 לשלושה מגרשים חדשים:23/01/2003
הוד השרוןתוכניתהר/ 49/ 3תוכנית הר/ 49/ 306/04/2003
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 64/ 6קביעת אזור מגורים א' והוראות לחלוקה מחדש ורישום (בהסכמת הבעלים ).08/01/2004
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 44/ 2/ 1הוסטל בקרית עקרון08/01/2004
נתניהתוכניתנת/ 800/ 59תוכנית נת/ 800/ 5924/10/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 8/ 12א. שינוי הוראות הבניה למבני תעשיה.29/12/2005
לודתוכניתלד/ 6151שינוי ייעודי קרקע משטח למוסד מיוחד וחניה ציבורית למרכז עסקים ומגורים וחניה ציב27/02/2003
נס ציונהתוכניתנס/ 191/ אשינוי יעוד משטח לבניני ציבור לאזור מגורים מיוחד.13/02/2003
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3149ביטול חלק מגרש " חניה ציבורית" , ביטול "דרך לביטול" וביטול "איזור מגורים ב".17/07/2003
חוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 5/ ט/ 1שינוי ייעוד חלקה 291 מאזור מסחרי לאזור מגורים15/03/2005
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6165תכנון מחדש של השטח הכלול בתחום התכנית תוך:07/07/2005
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5097/ 1הקטנת שטח ציבורי פתוח מיוחד לפי מצב קיים. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים13/02/2003
פתח תקוהתוכניתפת/ 1210/ 45תוכנית פת/ 1210/ 4517/07/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 103/ 6/ בתוכנית כס/ 103/ 6/ ב14/09/2003
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 51/ 2/ אהגדלת שטחי השרות המותרים בתחום התכנית.13/02/2003
בני ברקתוכניתבב/ 661"הרחבות בשכונת גני גד"12/01/2006
קרית אונותוכניתתממ/ 296מתחם ירמיהו
רמת גןתוכניתרג/ 1041רמת עמידר08/02/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2594מתחם אחוזת בית22/03/2007
בני ברקתוכניתבב/ 701מתחם שוק אבו- חצירא15/04/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2718מתחם תע"ש רביבים18/02/2004
רמת השרוןתוכניתרש/ 899שינויי יעוד מבנין ציבורי למגורים13/03/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3264מתחם הבימה20/12/2005
בני ברקתוכניתבב/ 692אולם שמחות27/06/2004
חולוןתוכניתח/ 491חיבור בין רח' ברנדיס לרח' ההסתדרות18/02/2004
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 139פרדס חוות עמיצור - אשקלון05/05/2003
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 96מתחם שיכון עובדים - ברנע אשקלון19/12/2002
באר שבעתוכנית5/ 03/ 212/ 11שינוי משצ"פ לשפ"פ - נוה מנחם23/01/2003
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 122מתחם 3 - רובע רמות רבתי19/12/2002
דימונהתוכנית25/ 03/ 133שכונת ממשית - דימונה10/12/2002
שדרותתוכנית21/ 03/ 116הקמת שטחי תעשיה - היי טק מסחר ומשרדים בין רחוב הגופר למנחם בגין16/01/2003
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 105/ 16הרחבת מגרש תעשיה 65 - אזור תעשיה קרית מלאכי06/04/2003
אופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 5שינוי זכויות בניה מגרש 1081 שכונת שפירא19/12/2002
שמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ 02/ 108/ 2אזור מגורים א' מושב בטחה05/01/2004
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 124פרוייקט "לאורך הנחל" - באר שבע23/01/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 90שינוי בזכויות בניה מגרש מס' 1 רחוב תל חי10/11/2002
שמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 111/ 2אזור תעשיה ומבנה משק - קיבוץ גבולות19/12/2002
שקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 6הגדלת זכויות בניה באזור מגורים א' - מושב נחלה16/01/2003
שקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 03/ 156/ 3הגדלת נחלות 69-70 והסדרת נחל - מושב הודיה10/12/2002