ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים

מס' 266 מתאריך 19/08/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 11221אלוני אבא - הרחבה דרומית
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12557מרכז עסקים ומגורים לאורך ציר דרך מס' 70, אבו סנאן14/12/2004
מטה אשר, סערתוכניתג/ 12648הרחבת קיבוץ סער18/05/2005
מטה אשר, מצובהתוכניתג/ 12840הרחבת קיבוץ מצובה24/07/2005
עמק לוד, אחיעזרתוכניתעל/ 391/ 25/ אבית עלמין אזורי "עמק-לוד".
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 292שינוי יעוד חלק מחלקה 14 מקרקע חקלאית למוסד (בית אבות), לשטח ציבורי פתוח, לדר15/03/2005
גזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 26שעלבים הרחבה קהילתית29/03/2005
זמורה, מזכרת בתיהבקשה ועדה מקומיתזמ/ ש/ 366בקשה לשמוש חורג לאכסנת מוצרי בניה.
שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 37תחנת הדלק אלוני הנגב - על דרך 40
שקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 02/ 224/ 11הרחבת אבן שמואל04/09/2003