ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 429 מתאריך 03/09/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית5246/ אשינוי יעודים לבית עלמין, לבניני ציבור, שכ' גבעת שאול23/06/2008
ירושליםתוכנית7781חוות נופש וחקלאות אורגנית בעמק הארזים22/04/2004
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10922תכנית מס' 10922 שינוי יעוד מחקלאי לנופש וספורט, כפר כנא30/11/2004
עמק הירדן, דגניה ב'תוכניתג/ 12577תכנית מתאר דגניה ב'17/03/2011
תוכניתתמא/ 13/ כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיה05/11/1981
נושאמועצה ארצית/ ולנתעדיון עקרוני
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 9תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - טורבינת גז אלון תבור.10/02/2003
תוכניתתממ/ 1/ 44תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 44 - בתי עלמין15/07/2003
נושאשאילתא במועצה הארציתשאילתא במועצה הארצית
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
תוכניתתמא/ 37תכנית מתאר ארצית לגז טבעי21/03/2001
תוכניתתמא/ 19/ 2תכנית מתאר ארצית -בתי עלמין- שינוי בהוראות30/10/2003
ירושליםתוכניתתממ/ 1/ 46תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 46- חווה חקלאית בעמק הארזים15/07/2003
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 4תכנית מתאר ארצית חלקית - תחנת כח ייעודית למתקני התפלת מי ים באשקלון18/05/2004
בני שמעוןתוכניתתמא/ 16/ אתכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה-שינוי מס' א'-אסמ"ר דודאים02/01/1997
תוכניתתמא/ 3/ 72הוספת מחלף במפגש דרכים 431/20030/10/2003