ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 154 מתאריך 07/10/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12614שכונת מגורים, ריינה24/03/2010
הגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 12631רמות נפתלי - הרחבה קהילתית א'26/06/2003
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12872שינוי יעוד מחקלאי למגורים14/08/2003
הגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 12912כפר יובל - שינוי משטח פתוח למגורי א'17/04/2005
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12965שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' - צפון מערב , ירכא24/02/2005
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13117הרחבה נקודתית של תכנית המתאר למגורים21/09/2003
מטה אשר, עברוןתוכניתג/ 13149מתקנים הנדסיים ליצור חשמל ליד מטמנת עברון20/10/2003
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13181הרחבת שטח למגורים01/04/2004
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 546שנוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים, באקה אל גרבייה23/07/2007
עירון, כפר קרעתוכניתענ/ 653דרך אבו ח'ושם, כפר קרע24/12/2006
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 149שינוי ייעוד מאיזור חקלאי למגורים "א' מיוחד", לשצ"פ, שב"צ, למגרש ספורט ודרך23/05/2004
גזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 15מצליח- מתחם דרומי29/05/2003
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 14שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור שטח למבני ציבור.31/10/2004
שורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 430שמוש חורג למטמנת פסולת אינרטית.
רמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 320מתחם מסובים מזרח -השוק הסיטונאי13/03/2007
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 4קיבוץ ברור חייל11/12/2003
אבו בסמהתוכנית28/ 02/ 107נחל שמריה (תראבין)18/03/2003
חבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ א/ 1תמ"מ דרום שינוי מס' 14 א' 1 מסילת הברזל עין יהב מבואות אילת - 2 קטעים27/05/2004