ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 250 מתאריך 27/11/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית3741/ אבנית בנין בן 4 קומות עבור המוסד לביטוח לאומי -מזרח העיר20/10/2003
ירושליםתוכנית3852/ אשינוי במערך יעודי הקרקע - רח' משה שרת ורח' קדיש לוז - שכונת רמת שרת08/11/2005
ירושליםתוכנית6266שינוי יעוד וקביעת בינוי להרחבת התחנה לטיפול בילד ובנוער - רח' יורדי הסירה - ש01/04/2004
מטה יהודהתוכניתמי/ 921שינוי יעוד לצורך מתקני תקשורת של בזק - הר רפיד.31/10/2004
ירושליםתוכנית7309תוספת קומה להרחבה וקביעת בינוי למעלית - רח' קאסוטו 18 - שכ' בית וגן26/08/2004
ירושליםתוכנית6021קביעת יחידת דיור אחת והתרת 2 חנויות לבניין בשכ' ראס אל עמוד - ואדי קדום
ירושליםתוכנית6330קביעת בינוי להקמת בנין מגורים - שכונת כפר עקב29/02/2004
ירושליםתוכנית7146תוספת 2 יח"ד חדשות - ואדי חילווה - סילוואן
ירושליםתוכנית6103תוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימת ותוספת יח"ד חדשה ברח עלי הכהן - שכ' עזרת תורה17/03/2004
ירושליםתוכנית7691שינוי יעודי קרקע והקמת 2 בנייני מגורים חדשים והרחבת מוסד קיים - שכ' בית חנינא14/09/2003
ירושליםתוכנית7808שינוי יעוד והגדלת שטחי בניה - רח' אביתר הכהן 9 - שכ' בר אילן
ירושליםתוכנית4128/ אהגדלת אחוזי הבניה המותרים תוך קביעת שטחי הבניה המירביים - שכ' בקעה27/06/2004
ירושליםתוכנית6867הקמת ישיבה ברחוב הרואה - שכונת רמות09/11/2004
ירושליםתוכנית6363שינוי יעוד שטח מאזור מגורים לשטח למלונאות והקמת בית מלון - שכ' שייח ג'ראח02/06/2004
ירושליםתוכנית3239/ אתוספות בניה לשם הרחבות יח"ד קיימות ברחוב רשב"ג 3 - שכ' גונן05/05/2003
ירושליםתוכנית6769תוספת בניה לשם תוספת יח"ד חדשה ברח' החומה השלישית 14 _ שכ' מורשה
ירושליםתוכנית5787תוספת 6 קומות מעל בניין קיים לשם תוספת יח"ד חדשות ברח' קרן היסוד - שכ' קוממיות27/06/2004
ירושליםתוכנית7729תוספות לשם הרחבות - רח' עינים למשפט 18 - שכ' נחלאות07/09/2004
ירושליםתוכנית7232שינוי יעוד שטח, הריסת מבנה קיים והקמת בניין מגורים חדש במקומו - שכ' מאה שערים14/09/2003
ירושליםתוכנית8067קביעת בינוי להרחבת יח"ד קיימת ותוס' יח"ד חדשה ומעלית- ניסים בכר- זכרון יוסף14/09/2003
בית שמשתוכניתבש/ 99/ ישינויי יעוד וקביעת הוראות בניה - רח' רמב"ם והותיקים - בית שמש31/10/2004
ירושליםתוכנית7952שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספת קומה חדשה עבור הרחבת יח"ד קיימת - רח' כפר ברעם16/11/2003
ירושליםתוכנית7211/ אתוספת בניה לשם הרחבת יח"ד, תוספת קומות לשם 2 יח"ד חדשות ובנית מעלית - גאולה22/04/2004
ירושליםתוכנית6717תוספות בניה עבור הרחבות יח"ד קיימות - רח' דברי חיים - גבעת קומונה20/10/2003
ירושליםתוכנית8430שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות ומעלית ו-2 יח"ד חדשות-רח' רשב"ם-מקור ברוך
ירושליםתוכנית8404תוספת 2 קומות בשני בניינים לשם תוספת 8 יח"ד חדשות - רח' שערי תורה - בית וגן16/11/2003
מטה יהודהתוכניתמי/ 350/ יאהגדלת אחוזי בניה במבנה תעשייתי - אזור התעשיה הר-טוב16/06/2003
ירושליםתוכנית6721/ אתוספת 2 קומות לשם תוספת 3 יח"ד חדשות - רח' חבקוק 6 - שכ' בית ישראל.04/12/2003
ירושליםתוכנית3428/ בהתרת בנית מחסנים במפלסים תת-קרקעיים בתוך מעטפת הבנין - "התחנה המרכזית".10/07/2003
ירושליםתוכנית6251שינוי יעוד למוסד תוספת 4 ק' לבנין קיים והקמת בנין חדש 3 ק' - הרקמה 9 -רוממה10/07/2003
ירושליםתוכנית7888תוספות בניה לשם הרחבות דיור - הפיסגה 69, בית וגן04/12/2003
ירושליםתוכנית7795תוספות בניה לשם הרחבות דיור - רח' המערבים 16, שכ' המערבים16/11/2003
משגב, חרשיםתוכניתג/ 9762שינוי וחלוקה חדשה של שטחים מייעוד יעור למלאכה, לבניני ציבור, נופש וקייט, מג08/02/2005
קצריןתוכניתג/ 11382מרכז קצרין, שינוי לג / 5628, מתאר 104/09/2003
יזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 11091תחנת תידלוק בכניסה לעדי27/05/2003
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 9955הרחבת שטח הישוב, שינוי למתאר, מושב עבדון23/05/2004
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 11445שינוי יעוד הצרת דרך28/06/2007
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10130הזזת תוואי דרך מס' 16 משטח מגורים לדרך קיימת, שינוי למתאר, סכנין.27/05/2003
הגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 11816תיירות פנינת הירדן06/04/2003
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11918הצרת דרך מאושרת בהתאם למצב הקיים בשטח06/04/2003
נצרתתוכניתג/ 12024שינוי יעוד ממלונאות ונופש לשטח ציבורי02/02/2004
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12222הצרת דרך להולכי רגל וחלוקה למגרשים.
יזרעאלים, מגידותוכניתג/ 12257מטווח גו'ערה22/03/2004
עמק הירדן, אפיקים, בית זרעתוכניתמשצ/ 91תכנית לצרכי רישום - אדמות בית זרע - אפיקים06/04/2003
הגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 12278שכונה דרום מזרחית, בוענה נוג'ידאת26/06/2003
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 12279שינוי תקנוני לקיבוץ גניגר31/08/2005
עכותוכניתג/ 12318מתחם מול הים - מבנה משולב למסחר ומגורים25/09/2008
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12417אזור למבנה משק חקלאי, - רפת, טורעאן24/06/2003
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 12466קיבוץ גזית03/07/2003
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12398שנוי יעוד משטח מבני ציבור לשטח למסחר.13/03/2003
מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 12482יחידות אירוח בשלומי31/07/2008
עפולהתוכניתג/ 12408שכונת גאולים02/02/2004
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12494שינוי משטח חקלאי לשטח שב"צ, מזרח סכנין16/06/2003
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 12559ביטול שצ"פ בראש פינה
מעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתג/ 12599תחנת שאיבה לביוב הילה.06/04/2003
עכותוכניתג/ 12647מבנה חינוך בביה"ס לקציני ים עכו09/03/2004
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 12718הרחבת מגרש מגורים10/07/2003
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12803הרחבת שטח למגורים16/06/2003
הגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 12839הרחבת בית קשת06/11/2003
הגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 12890כפר קמא דרום לשטח למבני ציבור, המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' ג/ במ / 12127/05/2003
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13071שנוי יעוד משטח מבני ציבור לשטח מגורים א' והתווית דרך גישה, עראבה18/03/2003
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13115שינוי יעוד משפ"פ לשטח מוסד דתי ומגורים18/02/2004
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 13196כסרא, שכונה צפונית , שינוי לתכנית מס' ג/1008224/02/2005
הגליל העליון, חולתהתוכניתג/ 13236חולתה - הוראות בניה06/07/2004
הגליל העליון, גדותתוכניתג/ 13235קיבוץ גדות - הוראות בניה03/07/2003
עפולהתוכניתג/ 13259הסדרת זכויות בניה, עפולה עילית וגבעת המורה05/05/2003
עפולהתוכניתג/ 13327מבנה ציבור - רח' יהושע13/03/2003
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 518גלי כרמל - טירת הכרמל.01/08/2004
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתג/ 1209גן לאומי ויער קיים - הר שוקף.20/03/2008
מנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמ/ 284שינוי גבולות מגרש 130 במושב עין עירון.01/04/2004
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 970שינוי יעוד קרקע משב"צ לאזור מגורים א' בזכרון יעקב31/07/2003
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 958שינוי יעוד קרקע משב"צ לאזור מגורים א' זכרון יעקב31/07/2003
עירון, ערערהתוכניתענ/ 512הגדלת אחוזי בנייה בשטח בנוי ערערה.30/12/2004
חיפהתוכניתחפ/ 2079/ אמגורים ומשרדים ברח' מוריה 65.26/06/2003
מורדות הכרמל, נשרתוכניתמכ/ 423/ אמזרח הקמפוס - תוספת שטחים ויחידות דיור (250 יח"ד) נשר.26/06/2003
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .תוכניתחפאג/ 322/ דשינוי קווי בנין באזור התעשיה קיסריה
קריות, קרית יםתוכניתק/ 193/ ושינוי יעוד משצ"פ למבנה ציבור, קרית ים22/05/2003
טייבהתוכניתטב/ 2755קביעת חזית מסחרית על המגרש. קביעת שתי יחידות דיור לקומה.14/09/2003
טייבהתוכניתטב/ 2492בטול שביל והמרתו למגרש חניה.בטול חלק מש.ב.צ.והמרתו לשביל ציבורי.31/07/2003
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 103/ אשינוי יעוד חלקה 42 מאזור חקלאי לאזור למשק חקלאי - מדגרות04/09/2003
ראש העיןתוכניתרנ/ 70.29/05/2003
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 255קביעת הוראות בניה לאזור בו קיים רעש מטוסים, בהתאם לנספח האקוסטי.06/08/2003
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 3/ יאתוכנית הר/ 600/ 3/ יא21/06/2004
נתניהתוכניתנת/ 554/ בברכת חנון - מערב אזור תעסוקה חדש.05/01/2004
רחובותתוכניתרח/ 1300/ 16/ 1איחוד וחלוקה בהסכמת,שינוי בקוי בנין,קביעת זכויות והוראות בניה.06/04/2003
פתח תקוהתוכניתפת/ 2002/ 12תוכנית פת/ 2002/ 1217/07/2003
גזר, חבל מודיעין, רמלהתוכניתמח/ 90/ ארג"ם19/06/2006
עמק חפר, אמץתוכניתעח/ 185כביש עוקף למושב אומץ.06/11/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 469המרת שטח מחניה לאחסנה בבניין קיים.16/06/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 466קביעת זכויות בניה, קביעת קווי בנין.05/01/2004
נתניהתוכניתנת/ 547/ 30תוכנית נת/ 547/ 3016/06/2003
שורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 6בני ראם בניני ציבור29/05/2003
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 1/ 2צרוף שטח לתכנית בגבול הצפון מזרחי וקביעתו כדרך ויער.הזזת ושינוי צורת המגרש.21/06/2004
הוד השרוןתוכניתהר/ 52/ אתוכנית הר/ 52/ א25/07/2006
רמלהתוכניתלה/ 190/ 9/ אהקטנת קו בנין צדדי מ-3.00 מ' ל-2.18 מ' והגדלת אחוזי בניה למגורים10/07/2003
הוד השרוןתוכניתהר/ 88/ 11/ טז/ 1תוכנית הר/ 88/ 11/ טז/ 101/04/2004
דרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 6שינוי יעוד ממשק עזר לאזור מגורים מיוחד.05/05/2003
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ ב/ 5תוכנית רצ/ 1/ 6/ ב/ 505/01/2004
נתניהתוכניתנת/ 548/ 28תוכנית נת/ 548/ 2816/06/2003
פתח תקוהתוכניתפת/ 1234/ 24תוכנית פת/ 1234/ 2424/06/2003
רמלהתוכניתלה/ 150/ 13תוספת שטח בניה למגורים מ-37.0% לקומה ל-49.20% לא כולל חדר מדרגות.04/09/2003
הוד השרוןתוכניתהר/ 88/ 11/ יזתוכנית הר/ 88/ 11/ יז22/03/2004
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 62/ 1/ 2שינוי ייעוד מגרש מס' 29 (ארעי) מייעוד "מסחרי" לייעוד "מגורים א'"17/07/2003
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 534/ 3/ 5שינוי ייעוד משטח למוסדות מרפא נופש מלונאות ובתי אבות לאזור מגורים ב'27/05/2003
חוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 5/ 12יצירת מסגרת תכנונית להקמת איזור מגורים, שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים א'
שורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 8שינוי יעוד מאזור מגורים לחקלאי, מש.ב.צ. ל-ש.צ.פ, מדרך משולבת לדרך...31/07/2003
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 511/ 2לקבוע זכות מעבר לרכב דרך שצ"פ על מנת לאפשר נגישות למגרשי מגורים ב-ת.ב.ע זמ/ 5127/05/2003
שורקות, ברנרתוכניתבר/ 286לקבוע הנחיות תכנוניות להקמת בריכות01/10/2003
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 86הגדלת שטח עיקרי ב- 22.03 מ"ר במגרש 2343.15/04/2004
עמק חפר, גאולי תימןתוכניתמשמ/ 15/ 1שינוי משבצות חקלאיות06/04/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2594מתחם אחוזת בית22/03/2007
בני ברקתוכניתבב/ 693מגורים רח' הירדן 1-922/03/2004
חולוןתוכניתח/ 485עמיגור בית גמלאים קרית שרת16/06/2003
בת יםתוכניתבי/ 400/ 3אזור התעשיה תיקון תקן החניה16/11/2003
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 159/ 1חלוקת מגרש ציבורי24/06/2003
קרית אונותוכניתתממ/ 281/ אפסגת אונו05/05/2003
הרצליהתוכניתהר/ 1485/ אתוכנית עפ"י סעיף 17814/12/2004
קרית גת, שקמים, שפירתוכניתד/ 6/ 02/ 268מחלף פלוגות דרכים מס' 35/4022/05/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 11שינוי בזכויות בניה - שכונה ו' - באר שבע06/04/2003
נתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 15שכונת החורש - נתיבות13/03/2003
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 318/ 5שכונה 5 א' ערערה בנגב06/04/2003
באר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 17מגרש מס' 4 - מושב ניר בנים27/05/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 26שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה נוי - באר שבע16/06/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 133אזור מגורים מיוחד שכונה ג' רחוב עולי הגדרום18/03/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 85שינוי בזכויות בניה - רחוב מנדלה מוכ"ס 806/04/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 81שכונה ט' - באר שבע18/03/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 23שינוי בזכויות בניה - שכונת נחל עשן06/04/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 17רחוב השבטים שיכון דרום באר שבע06/04/2003
באר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 7מגרש 5 חלקה 14 - מושב אביגדור08/06/2003
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 102/ א'שינוי יעוד משצ"פ לשטח לבנייני ציבור נתיבות17/07/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 24שינוי בזכויות בניה - מגרש 223 - שכונת נווה מנחם22/05/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 27שינוי בזכויות בניה - נחל עשן מגרש A 104118/03/2003
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 104/ 32מתחם עתניאל ברנע - אשקלון06/04/2003
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 132הקמת קיוסק ברחוב יצחק למדן04/12/2003
שקמים, שפירתוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 12מחלפון אבן שמואל01/10/2003
חבל אילות, יטבתהתוכניתמשד/ 6יטבתה והסביבה06/04/2003
שמעונים, אשכול, שדה נצןתוכניתמשד/ 17שדה ניצן - אדמות חקלאיות06/04/2003
שמעונים, אשכול, ישעתוכניתמשד/ 16ישע והסביבה - אדמות חקלאיות22/03/2005