ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 260 מתאריך 31/12/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית7470בטול תוספת מאושרת בבניין וקביעת תוספת חדשה במקומה ברח' מורגנטאו 38 - שכ' רמות10/07/2003
ירושליםתוכנית7123הקמת מבנה בן 5 קומות ו-28 יח"ד מעל 2 קומות חניה, חנויות ומחסנים - שכ' מחניים09/11/2004
ירושליםתוכנית7978תוספות בניה לשם הרחבות יח"ד קיימות ברח' חנה 8 - שכ' תל ארזה20/10/2003
ירושליםתוכנית7886מלון ציון- מרכז העיר רח' יפו 4223/06/2005
ירושליםתוכנית6436שינוי יעוד שטח משפ"צ לשטח לבנייני ציבור (בי"ס וגן ילדים)-שכ' כפר השילוח-סילואן26/08/2004
ירושליםתוכנית4080/ אתוספת 4 קומות ואגף לבניין קיים וחניה תת קרקעית ברח' דוד המלך פינת רח' מאפו12/08/2004
ירושליםתוכנית7655תוספות בניה לשם הרחבות יח"ד קיימות ברח' בן גבריאל 9 - שכ' ארנונה02/06/2004
ירושליםתוכנית7852תוספות בניה לשם הרחבות יח"ד קיימות ברח' הרב זווין 51 - שכ' נוה יעקב10/06/2004
ירושליםתוכנית8142תוספות בניה עבור הרחבות יח"ד קיימות ומחסנים ותוספת קומה - רח' שירת הים - רמות16/11/2003
ירושליםתוכנית8072שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבות יח"ד קיימות - רח אביטל-תלפיות20/10/2003
מטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 520/ יגהגדלת זכויות בניה במגרשים למגורים ששטחם מעל 500 מ"ר - צור הדסה26/08/2004
ירושליםתוכנית7481/ אקביעת בינוי לשם הרחבות יח"ד קימות ותוספת קומות לשם 4 יח"ד חדשות - תל ארזה26/08/2004
ירושליםתוכנית6555/ אשינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות הרחבות ותוס' קומה-רח' לוד-נחלת אחים14/09/2003
ירושליםתוכנית6688תוספות לשם הרחבות ותוספת 2 יח"ד חדשות - שטח הסמוך לבית לחם על דרך חברון.03/03/2005
ירושליםתוכנית8436תוספת 2 קומות לשם תוספת 4 יח"ד חדשות - שכ' שועפט.17/04/2005
ירושליםתוכנית7205שינוי במערך יעודי הקרקע לצורך הקמת מכון למדע טכנולוגי - שכ' בית וגן.
ירושליםתוכנית6448/ אתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות ויצירת 2 יח"ד חדשות ברח' רשב"ג - שכ' גונן14/09/2003
ירושליםתוכנית8622חפירת קומת מרתף למחסנים, תוספת בניה וקומה בגג רעפים להרחבות-דוד ילין,זכרון משה10/07/2003
ירושליםתוכנית8398תוספות בניה לשם הרחבות דיור - הדף היומי, רמות10/07/2003
ירושליםתוכנית4049/ בתוספת קומה וסגירת חלק מקומת עמודים לשם הרחבות דיור - רח' אופירה 14, סנהדריה12/01/2006
ירושליםתוכנית3443/ גקירוי חצר פנימית,גדלת אחוזי בניה וקביעת הוראות בניה -רח' אדם 27 -תלפיות מזרח14/09/2003
עמק המעיינותתוכניתג/ 11377כביש עוקף בית שאן08/06/2005
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 10805שינוי יעוד משטח לתחנת תדלוק לדרך ולשטח למגורים א' - אבו סנאן16/06/2003
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10293שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים ומלאכה קלה, התויית דרך גישה מס' 62, שינוי למתאר02/02/2004
אצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 10264תיירות בצומת יסוד המעלה, שינוי למתאר18/02/2004
עמק הירדןתוכניתג/ 7226אתר לחיצוב -טבחה
גלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11335הסדרת קטעי דרך מס' 65 - צומת גולני - צומת דברת18/05/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11364מכון למחזור פסדים העמק - אחסנה, מתאר 122/03/2004
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11719שנוי יעוד בשכון אלה27/06/2004
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12127שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח למגורים במערב סכנין06/04/2003
הגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 12298שכונה מגרש 3227/05/2003
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12535שכונת מגורים ל - 50 יח"ד יפיע20/10/2003
טבריהתוכניתג/ 12661תוספת זכויות בניה למגורים18/02/2004
הגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 12686שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד14/12/2004
מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 12853שלומי גן ילדים, שינויים לקטעים מתכנית ג/ 967124/06/2003
הגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 12982חוות לולים, בית אלפא13/03/2003
יזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 12978שטח חקלאי מיוחד, הקמת לול מושב ציפורי27/05/2003
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 745הרחבת דרכים בשכונת רמז - זכרון יעקב04/09/2008
חיפהתוכניתחפ/ 2115שנוי הוראות הבניה במגרש ברח' התשבי 92.
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 260שינוי יעוד מחקלאי למגורים בגוש 17150 חל' 17, עוספיא27/05/2003
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 951"בית התותחן" מרכז לתרבות חינוך והנצחה לחיילי חיל התותחנים, זכרון יעקב06/08/2003
טייבהתוכניתטב/ 2866קביעת חזית מסחרית. שינוי יעוד ממגורים ג' למדרכה.שינוי ייעוד מדרך לחניה ציבורית22/07/2003
עמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 27/ אהוחלף מ-גז / 525 / 27.10/07/2003
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 7. שינוי יעוד משטח ספורט לאזור מסחרי.22/07/2003
רחובותתוכניתרח/ 2115/ 1מגורים לאוכלוסיה בוגרת06/04/2003
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 61/ זתיקון השטחים המופיעים בתכנית הצ / 2 / 1 / 61 ,לגבי חלקה 2, וקביעת שטח מגרשים15/04/2004
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 72/ 2שינוי מערך המגרשים באזור מגורים א'.22/07/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 29/ אשינוי יעוד משטח לבנין צבורי לאזור מגורים ג'.26/06/2003
לודתוכניתלד/ 446קביעת נקודה מסחרית בקו 0 חזיתי וגובלת בקו 0 בגדר עם השכנים.05/01/2004
נתניהתוכניתנת/ 750/ 6/ גתוכנית נת/ 750/ 6/ ג21/09/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 25/ לקביעת הוראות לזכויות בניה,קביעת הוראות לגובה המבנה03/07/2003
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 117תוכנית הצ/ 3/ 1/ 11727/06/2004
יבנהתוכניתיב/ 132/ 20שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור לאיזור מגורים א', לדרך ולשטח ציבורי פתוח.15/04/2004
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 195/ אשינוי יעוד מש.צ.פ. לדרך.05/01/2004
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 3007קביעת שטח לדרך ולשביל ציבורי...תוך הקטנת המגרש הציבורי המיועד להקמת קופ"ח
רמת גןתוכניתרג/ 1195תוכנית לאיחוד וחלוקה {בנין מגורים}04/09/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3154מלון עדן -יפו27/01/2004
קרית אונותוכניתתממ/ 341מרתפים למגורים צמודי קרקע05/05/2003
קרית אונותוכניתתממ/ 311/ 1קביעת זיקת הנאה למעבר
קרית אונותוכניתתממ/ 357החזרת שטח לחלקה 23422/05/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 72בניית מבנה מסחרי והרחבת דרך ברח' מונטיפיורי עבור חניה - באר שבע21/09/2003
ירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 24מרכז ספורט ירוחם26/06/2003
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 161אזור תעשיה תימורים26/06/2003
אילתתוכנית2/ 03/ 102/ 20מלון טופז אילת22/05/2003
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 114שכונת האצטדיון20/10/2003
שקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 2מושב אמציה22/07/2003
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 184מגרש 38 שכונת נווה אילן26/06/2003
באר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ 03/ 138/ 14פיצול נחלה והקמת אזור מגורים א' במושב ערוגות06/11/2003
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 84/ ארחוב הגופר שדרות05/05/2003
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 15שכונת המרכז אופקים03/07/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 135הגדלת זכויות בניה לאזור מסחרי - שכונה ג' באר שבע06/04/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 22שינוי בזכויות בניה - רחוב ברוידס שכונת נווה מנחם06/04/2003
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 27הרחבת מגרש לבית כנסת08/12/2005
אילתתוכנית2/ 03/ 110/ 14מגרש 64 - אזור מגורים שכונת יעלים05/05/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 140רחוב ארלוזורוב שכונה ג' באר שבע18/03/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 91שינוי בזכויות בניה - שכונה א' רחוב שחל באר שבע05/05/2003
שמעונים, אשכול, באריתוכנית7/ 03/ 113/ 2קיבוץ בארי01/10/2003
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 13שינוי תוואי דרך הכניסה לשגב שלום17/07/2003
דימונהתוכנית25/ 03/ 130/ 1שכונת נווה חורש - שינוי בזכויות בניה - דימונה26/06/2003
באר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 03/ 151/ 4מתחם מוסדות חינוך כנות08/06/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 25שינוי בזכויות בניה - נחל עשן מגרשים 25106/04/2003
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 151מחסנים לכלי גינון05/05/2003
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 13אזור תעשיה באר טוביה16/06/2003