ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 155 מתאריך 21/10/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 11183שיקום מחצבת לוחמי הגיטאות09/03/2004
מבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 11477שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, מבני ציבור, שצ"פ והתווית דרכים, משהד, מתאר 114/07/2004
אצבע הגליל, הגליל העליון, יסוד המעלהתוכניתג/ 9998צומת יסוד המעלה, כביש 90
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10853שכונה דרומית בענה10/07/2003
עמק הירדן, דגניה ב'תוכניתג/ 12577תכנית מתאר דגניה ב'17/03/2011
מעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 12653שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור ב'18/02/2004
משגב, מכמניםתוכניתג/ 12688מכמנים איחוד וחלוקת מגרשים
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12786תכנית מפורטת - מרכז כפר מנדא
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12785תכנית מפורטת - שכונה מערבית כפר מנדא.
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12784תכנית מפורטת - שכונה מזרחית - כפר מנדא21/05/2007
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12905שכונה דרום - מערבית
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12904שכונת דרום - מזרחית
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12903שכונה צפונית
הגלבוע, הגילבוע, פרזוןתוכניתג/ גל/ מק/ 37שינוי יעוד למגורים, פרזון
אצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 13087שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מטולה22/03/2004
הגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ 13089נחלות חקלאיות רמת צבי14/12/2004
הגליל המזרחי, שבליתוכניתג/ 13064מחתם איכסון צלייני , בשיבלי28/04/2010
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13119תכנית מתאר לכפר נין03/11/2005
מעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 13180פקיעין החדשה
עמק הירדן, מעגןתוכניתג/ 13237תכנית מתאר מעגן22/12/2011
שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 13255יעוד שטח לחקלאי מיוחד - לול - כאבול26/08/2003
מטה אשר, מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13334מבואות שלומי (מערב)
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 256/ ג/ 1255בית ספר בשכונה המזרחית - עוספיה29/06/2009
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ ד/ 1248דרך 722, קטע צומת התשבי צומת כפר יהושע.
זבולון, שער העמקיםתוכניתזב/ 1/ גקיבוץ שער העמקים04/12/2008
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 534שטח ציבורי "ואדי אלנסור" אום אל פחם03/03/2009
חבל מודיעין, נופךתוכניתגז/ 47/ 4/ אתוכנית גז/ 47/ 4/ א
דרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 31שינוי יעוד ממשק חקלאי חלקות א' לאזור מגורים מיוחד.03/02/2003
גזרתוכניתגז/ 34/ 14שינוי יעוד משטח חקלאי וש.צ.פ למגורים וש.צ.פ.11/11/2008
חוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 17הקמת שכונת מגורים שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים, לדרכים.07/09/2004
שקמים, שפירתוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 12מחלפון אבן שמואל01/10/2003
תוכניתתממ/ 5/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון23/05/2005