ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 157 מתאריך 18/11/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 843/ אשינוי במערך יעודי הקרקע ותוספת 12 מגרשים חדשים - מושב שורש
עמק המעיינותתוכניתג/ 9579פארק גשר הישנה, קיבוץ גשר15/02/2005
עמק המעיינות, חמדיהתוכניתג/ 13059קיבוץ חמדיה - הרחבה קהילתית25/01/2006
יזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 13248ת.מ אתר הנצחה, יער משמר העמק24/06/2003
שומרון, פוריידיסתוכניתש/ 935דרך גישה מזרחית לישוב פרדיס מדרך מס' 70.31/07/2003
זבולון, ח'ואלדתוכניתזב/ 125/ גחלוקת חלקה 36 בגוש 10381 בכפר ח'ואלד13/03/2007
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 105/ אמזרח תל-מונד05/01/2012
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבת הקיבוץ בניית 138 יח"ד.22/07/2003
חבל מודיעיןתוכניתגז/ 566/ 5מחלף התעשיה האווירית25/09/2006
נס ציונהתוכניתנס/ מק/ 180/ 1הרחבת בית עלמין עירוני - נס ציונה07/10/2008
שמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 03/ 280/ 2קיבוץ סופה