ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים

מס' 270 מתאריך 18/11/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרום הגלילתוכניתג/ 11544מערך כניסה לשמורת טבע נחל עמוד06/11/2003
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 11752תוכנית מתאר לכפר סולם05/05/2003
מעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 11803שנוי יעוד מאזור חקלאי לתעשיה15/11/2005
שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 12067מרכז נופש וספורט26/08/2004
שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 12403שרותי דרך09/03/2004
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 12680הקמת בית עלמין לישוב נחף על גבעת זקיף
משגב, כישורתוכניתג/ 12713כביש גישה לתובל ופלך
מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה יוסףתוכניתג/ 12869דרך 899 מקיבוץ אילון לאדמית22/03/2004
הגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 12933כפר בלום - הרחבה קהילתית08/02/2005
הגלבוע, הגילבוע, פרזוןתוכניתג/ גל/ מק/ 37שינוי יעוד למגורים, פרזון
מטה אשר, עברוןתוכניתג/ 13149מתקנים הנדסיים ליצור חשמל ליד מטמנת עברון20/10/2003
מטה אשר, מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13334מבואות שלומי (מערב)
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ מק/ 1534באר יעקב - תחנת דלק
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ מק/ 1532באר יעקב - תחנת דלק10/02/2003
שורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 430שמוש חורג למטמנת פסולת אינרטית.
חבל מודיעין, בני עטרותבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 761שומוש חורג לאנסטלציה
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 103/ 4אזור תעשיה - קיבוץ דביר23/05/2004
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 4קיבוץ ברור חייל11/12/2003