ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 262 מתאריך 24/12/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 11309שינוי תכניות ג / 2614 ג / 2610 ג / 627113/02/2003
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 668/ 99/ 18קנטת קו בנין בחלק הצפוני, סחנין10/02/2003
עמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 7שינוי יעוד מאזור חקלאי מיוחד למשק עזר ולמגרש מגורים03/02/2003