ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 160 מתאריך 06/01/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 11612חוות לולים, הסוללים15/03/2005
מבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 1308הרחבת תחום בניה -משהד26/10/1972
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11692שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א והתווית דרך26/08/2003
מטה אשרתוכניתג/ 12392דרך 79 שפור מחלפון גלעם24/12/2006
שפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 12703תחנת תדלוק מסוג ג'11/05/2004
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 12753הרחבת שטח למגורים והקטנת שטח ציבורי21/09/2003
עפולהתוכניתג/ 12981בית ילדים ע. עילית03/03/2005
הגליל התחתוןתוכניתג/ 13081קידוח צומת גולני 1.
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13108הרחבת אזור תעשיה והסדרת מערכת דרכים18/02/2004
הגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 13098נחלה 45 - ארבל09/03/2004
מטה אשרתוכניתג/ 13167מאגר מעלות, געתון ב',17/04/2005
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 13201שינוי לתכנית ג/ 7466 בכפר סמיע11/05/2004
מעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתג/ 13319זיו הגליל - מרכז הישוב - שלב א'07/09/2004
מנשה-אלונה, עירון, כפר קרע, מנשהתוכניתמ/ 312/ ענ/ 844שכונת אלחווארנה, כפר קרע.30/01/2007
גלילית - מחוז חיפה, קרית אתא, מרחב תכנון מחוזי-חיפהתוכניתחפאג/ ד/ 1257דרך מס' 79, מחלפון גילעם.24/12/2006
עמק חפרתוכניתעח/ 88/ 4הרחבת אזור תעשיה מפעלי מעברות.
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 6שכונת מגורים - 49 יח"ד - גדרה.02/06/2004
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 534/ 3/ 5שינוי ייעוד משטח למוסדות מרפא נופש מלונאות ובתי אבות לאזור מגורים ב'27/05/2003
רמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 358שצפי"ם ברמת אפעל14/07/2004
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 52תכנית מתאר לדרך מקומית כביש עוקף בני עיי"ש קטע צפוני05/02/2006
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 53כביש עוקף בני עיי"ש קטע מערבי09/03/2004
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 55דרך מקומית מס' 15 - צומת ראם - אזור תעשיה מבצע13/03/2007
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 103/ 5מבנה משק - קיבוץ דביר04/09/2003
שמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 442חוות יזרעם ב' - זכויות בניה בקרקע04/09/2003
ירושליםתוכניתתממ/ 1/ 47תכנית מתאר מחוזית-מחוז ירושלים-שינוי מס' 47-שכונת מי נפתוח21/04/2005
בקשה ועדה מקומיתחדר/ 20000570הקמת מתקן תקשורת ומבנה יביל.
בקשה ועדה מקומיתלדם/ 20020155מתקן הפלרה בקידוח לוד 31.
בקשה ועדה מקומיתרחב/ 479/ 2002רחובות אנטנת פרטנר ומירס