ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 202 מתאריך 31/12/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 12225פקיעין - מכללה אזורית ומרכז ספורט02/02/2004
אילתתוכניתתמא/ 10/ ב/ 6תמא חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - טורבינת גז לייצור חשמל ותחנת משנה אילת.19/12/1995
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 9תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - טורבינת גז אלון תבור.10/02/2003
תוכניתתמא/ 31/ א/ 11/ 1תכנית מתאר ארצית - מחלף נחלים30/03/2006
עמק חפר, בת חפרתוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 4דרך מס' 5714 בחציית דרך מס' 6(בת חפר)10/02/2003