ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 464 מתאריך 06/01/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 843/ אשינוי במערך יעודי הקרקע ותוספת 12 מגרשים חדשים - מושב שורש
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11491תל עדשים05/05/2003
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1334שנוי יעוד -רינה
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10853שכונה דרומית בענה10/07/2003
מרום הגלילתוכניתג/ 11544מערך כניסה לשמורת טבע נחל עמוד06/11/2003
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 11752תוכנית מתאר לכפר סולם05/05/2003
מעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 11803שנוי יעוד מאזור חקלאי לתעשיה15/11/2005
שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 12067מרכז נופש וספורט26/08/2004
עמק הירדןתוכניתג/ 12120מחצבות כנרת - פוריה , הרחבה14/12/2004
שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 12403שרותי דרך09/03/2004
עמק הירדן, דגניה ב'תוכניתג/ 12577תכנית מתאר דגניה ב'17/03/2011
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12614שכונת מגורים, ריינה24/03/2010
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 12680הקמת בית עלמין לישוב נחף על גבעת זקיף
משגב, כישורתוכניתג/ 12713כביש גישה לתובל ופלך
מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה יוסףתוכניתג/ 12869דרך 899 מקיבוץ אילון לאדמית22/03/2004
הגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 12933כפר בלום - הרחבה קהילתית08/02/2005
הגלבוע, הגילבוע, פרזוןתוכניתג/ גל/ מק/ 37שינוי יעוד למגורים, פרזון
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גיתהתוכניתג/ 12971דרך גישה לגיתה
עמק המעיינות, חמדיהתוכניתג/ 13059קיבוץ חמדיה - הרחבה קהילתית25/01/2006
אצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 13087שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מטולה22/03/2004
הגליל המזרחי, שבליתוכניתג/ 13064מחתם איכסון צלייני , בשיבלי28/04/2010
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13119תכנית מתאר לכפר נין03/11/2005
מטה אשר, עברוןתוכניתג/ 13149מתקנים הנדסיים ליצור חשמל ליד מטמנת עברון20/10/2003
מעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 13180פקיעין החדשה
עמק הירדן, מעגןתוכניתג/ 13237תכנית מתאר מעגן22/12/2011
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 105/ אמזרח תל-מונד05/01/2012
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 292שינוי יעוד חלק מחלקה 14 מקרקע חקלאית למוסד (בית אבות), לשטח ציבורי פתוח, לדר15/03/2005
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבת הקיבוץ בניית 138 יח"ד.22/07/2003
שורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 430שמוש חורג למטמנת פסולת אינרטית.
חבל מודיעין, בני עטרותבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 761שומוש חורג לאנסטלציה
חבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 163מרכז מסחרי אילות26/09/2011
שמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 4הרחבת קבוץ אור הנר - מגורים א', 138 יח"ד29/02/2004
שקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 2מושב אמציה22/07/2003
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 4קיבוץ ברור חייל11/12/2003
אבו בסמהתוכנית28/ 02/ 107נחל שמריה (תראבין)18/03/2003
תוכניתתמא/ 34תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)15/07/2003
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 20תממ דרום תממ/ 4/ 14 - שינוי מס' 20 - תעסוקות לא חקלאיות בחלקות א' וא"ת במוא"ז