ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים

מס' 271 מתאריך 02/12/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10853שכונה דרומית בענה10/07/2003
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 11752תוכנית מתאר לכפר סולם05/05/2003
עמק הירדן, דגניה ב'תוכניתג/ 12577תכנית מתאר דגניה ב'17/03/2011
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12614שכונת מגורים, ריינה24/03/2010
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גיתהתוכניתג/ 12971דרך גישה לגיתה
עמק המעיינות, חמדיהתוכניתג/ 13059קיבוץ חמדיה - הרחבה קהילתית25/01/2006
אצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 13087שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מטולה22/03/2004
הגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ 13089נחלות חקלאיות רמת צבי14/12/2004
הגליל המזרחי, שבליתוכניתג/ 13064מחתם איכסון צלייני , בשיבלי28/04/2010
מעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 13180פקיעין החדשה
עמק הירדן, מעגןתוכניתג/ 13237תכנית מתאר מעגן22/12/2011
חוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 17הקמת שכונת מגורים שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים, לדרכים.07/09/2004
שמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 4הרחבת קבוץ אור הנר - מגורים א', 138 יח"ד29/02/2004