ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 162 מתאריך 03/02/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 10449שכונת בנה ביתך לחיילים משוחררים, שינוי למתאר, ראמה14/06/2012
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 9518הקטנת קו בנין, שינוי למתאר, דיר חנא.
הגלבוע, הגילבוע, דבורהתוכניתג/ 13433משק אבי ויצמן, מושב דבורה06/08/2003
מגדל העמקתוכניתג/ 13056דרך מקשרת רח' הירדן קרית רבין26/08/2003
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13247שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב' בדרום - מערב ירכא27/01/2004
מבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 13619הקמת שכ' מגורים,מסחר ובי"ס מקיף
מנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 276גן שומרון.26/06/2011
לודתוכניתלד/ 1300/ 2תוכנית לד/ 1300/ 2
לודתוכניתלד/ 1300/ 3תוכנית לד/ 1300/ 3
לודתוכניתלד/ 1300/ 5מוסד
עמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 12שינוי יעוד ; זכויות24/07/2005
חבל מודיעין, רנתיהבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 769שמוש חוג למטרת ארכיון
שורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ מק/ 206/ 1שינוי יעוד קרקע מחקלאי לתחנת תדלוק24/03/2004
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 264שמורת טבע גבעות גד23/06/2005
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 224/ 9מרכז אחזקה בפלוגות - קק"ל08/06/2005
שקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222/ 3הרחבת מושב שקף06/07/2009
באר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 13פיצול אזור מגורים - מושב כפר ורבורג05/01/2004
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 152קטע רחוב צה"ל - מתחם איזק רוטנברג שכונת מגדל אשקלון03/07/2003
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 7מגרש 915 ערערה בנגב17/08/2005
שמעוניםתוכנית7/ מק/ 2041תחנת תדלוק - מושב שרשרת24/03/2004
בקשה ועדה מקומיתשמר/ 20010975שימוש חורג להקמת אנטנת תקשורת.
בקשה ועדה מקומיתבשמ/ 20020301הקמת תורן לאנטנה.
בקשה ועדה מקומיתלדמ/ 43בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי קיים למבנה לייצור כלי הגנה.