ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 208 מתאריך 18/03/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, הגליל העליוןתוכניתג/ 11668דרך מס' 90 קרית שמונה-מטולה29/03/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתיז/ מק/ 7723/ 01הרחבת דרך - כביש עוקף עדי הרדוף
מעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 13148שלב ב' בהרחבת מושב נטועה, שינוי ל- ג/540905/04/2005
מנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 278מערך כניסה לפארק אלונה.07/07/2005
זבולון, יגורתוכניתזב/ 176קיבוץ יגור - איזור למבנים לאחסנה חקלאית.23/09/2004
גזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 753נען שימוש חורג להטמנת אשפה
שורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 430שמוש חורג למטמנת פסולת אינרטית.
תוכניתתמא/ 16תכנית מתאר ארצית -סילוק אשפה11/09/1989
תוכניתתמא/ 19/ 2תכנית מתאר ארצית -בתי עלמין- שינוי בהוראות30/10/2003
שקמים, יואבתוכניתתמא/ 16/ דתכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה -שינוי מס' ד- אתר סילוק פסולת מרכזי "כלנית"30/10/2003