ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 209 מתאריך 25/03/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12786תכנית מפורטת - מרכז כפר מנדא
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12785תכנית מפורטת - שכונה מערבית כפר מנדא.
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12784תכנית מפורטת - שכונה מזרחית - כפר מנדא21/05/2007
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13011הרחבת אזור התעשיה בצפון מזרח סכ'נין, הרחבה לתכנית ג/634219/09/2007
חוף הכרמל, ניר עציוןתוכניתחכ/ 126/ דהרחבת מושב ניר עציון.11/09/2007
חוף הכרמלתוכניתחכ/ 294הסדרת ושינוי גבולות פארק הר הכרמל ומתן מעמד קבע והכרה ביישוב עין חוד.18/02/2004
עירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 597שכונת מגורים - מושירפה18/08/2008
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
נושאמת/ יזרעאליםמרחב תכנון יזרעאלים.
נושאמת/ קרית טבעוןמרחב תכנון קרית טבעון.
תוכניתתממ/ 5/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון30/10/2007
ראשון לציוןתוכניתתממ/ 3/ 55תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז - שינוי מס' 55 - פיתוח עירוני בצפון-מזרח ראשל"צ