ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 165 מתאריך 17/03/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, נוה שלוםתוכניתמי/ 192/ גשינוי במערך יעודי הקרקע -נוה שלום כפר שיתופי בע"מ14/12/2004
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10029שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי עם דרך גישה, שינוי למתאר, ריינה07/09/2004
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10723שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילוט20/12/2005
עמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 12013שמורות טבע נחל הקיבוצים30/12/2004
עמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 12646נווה איתן - תעשייה ומבני משק22/04/2004
מעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 13270שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פסוטה14/11/2004
שמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 3הרחבת הישוב רוחמה18/02/2004
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 47כביש עוקף באר - טוביה02/02/2004
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 147כפר הגולף אשקלון
אבו בסמה, מכחולתוכנית28/ 02/ 104ישוב בדואי חדש מכחול (מרעית)26/08/2004
אבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 02/ 101ישוב בדואי חדש קסר א סר05/04/2005
אבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 03/ 112מרכז שרותים לישוב בדואי קסר א סר05/04/2005
אבו בסמה, מכחולתוכנית28/ 03/ 401מרכז שרותים לישוב בדואי חדש מכחול (מרעית)26/08/2004
בקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20020261בקשת היתר בניה למתקן תקשורת פלאפון.
בקשה ועדה מקומיתשקמ/ 2049500בקשת היתר בניה למתקן תקשורת פלאפון.