ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 287 מתאריך 20/03/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית5357/ אשינוי יעוד שטח לאזור מלונאות וקביעת בינוי להקמת בית מלון - שכ' עטרות10/07/2003
מרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 9493ישיבת "בני עקיבא", מירון, שינוי למתאר27/05/2003
יזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 11091תחנת תידלוק בכניסה לעדי27/05/2003
ראש העיןתוכניתמח/ 72/ אדרך ראשית מס' 5 (חוצה שומרון).27/05/2003
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 534/ 3/ 5שינוי ייעוד משטח למוסדות מרפא נופש מלונאות ובתי אבות לאזור מגורים ב'27/05/2003