ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 166 מתאריך 07/04/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, אבן ספירתוכניתמי/ 838מושב אבן ספיר - הרחבת הישוב הקיים04/09/2007
מטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 843/ אשינוי במערך יעודי הקרקע ותוספת 12 מגרשים חדשים - מושב שורש
הגליל העליון, מעין ברוךתוכניתג/ 12729מעין ברוך - הרחבה קהילתית23/09/2004
משגבתוכניתג/ 12867קידוח חזון 4
הגליל העליון, מבואות החרמוןתוכניתג/ 12963אתר תאנים - כביש גישה17/01/2005
הגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 13022מבני משק מולדת22/04/2004
מטה אשר, געתוןתוכניתג/ 13054הרחבת קיבוץ געתון
הגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 13120תכנית מתאר חלקית לישוב מג'אר29/06/2009
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13238תכנון שכונת מגורים של כ - 140 יח"ד18/05/2005
בקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 13263הקמת שכונת מגורים בת כ-624 יח"ד מזרחית לישוב דייר אל אסד
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13543שינוי לתכנית מתאר מקומית ג/5180 ינוח11/05/2004
הגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 13758תיקון נקודתי לתכנית ג/ 651618/02/2004
מנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמ/ 284שינוי גבולות מגרש 130 במושב עין עירון.01/04/2004
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 609מרכז מסחרי - עין אבראהים20/11/2006
שורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 1מאזור מגורים בנחלות דרך שטח פרטי פתוח, וחקלאות לאזור מגורים א' ש.צ.פ. דרכים05/01/2004
דרום השרון, צופיתתוכניתשד/ 111/ 4לשנות ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ולייעד שטחים ל - 12 יח"ד חדשות.28/02/2008
דרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ 969/ גתוכנית שד/ 969/ ג13/05/2007
שורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 284קביעת זכות מעבר וזיקת הנאה על חלקה 37 32 לשארבעלי החלקות12/08/2004
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 33רובע 6 ערד16/11/2003
שקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 7פיצול נחלה מס' 8 - מושב סגולה
אבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ 02/ 102ישוב בדואי חדש אבו קרינאת04/12/2003
אבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 02/ 103ישוב בדואי באר חיל22/03/2004
בקשה ועדה מקומיתחאש/ 20010247אתר לגמון- בקשה להיתר בנייה לשימוש חורג. לגיטימציה למבנים קיימים.
בקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20020155מתקן תקשורת פלפון
בקשה ועדה מקומיתמיה/ 1/ 473/ 00אנטנה במבשרת ציון