ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 297 מתאריך 29/04/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית6014תוספת בניה במרכז המסחרי הקיים לשם הרחבת שתי חנויותרח' וולנשטיין 2 - שכ' רמות פ19/09/2000
ירושליםתוכנית7912הקמת בנייני מגורים חדשים בשכ' קוממיות - טלביה31/10/2004
ירושליםתוכנית6312בניין חדש ותוספת קומה ל"בית הבישוף קלק" ברח' הנביאים 25 - מרכז העיר14/12/2004
ירושליםתוכנית7927תוספות בניה בכל הקומות לשם הרחבת יח"ד קיימת ברח' משעול היערה 35 - שכ' רמות05/04/2005
בית שמשתוכניתבש/ 154/ גשינוי יעוד שטח מאזור מלאכה ותעשיה זעירה לאזור מסחר משרדים ושירותים - בית שמש09/11/2004
ירושליםתוכנית6589/ אקביעת בינוי לתוספת והרחבות דירות קיימות - רח' סורצקין- שכ' גבעת קומונה12/08/2004
ירושליםתוכנית5250/ אשינוי יעוד והקמת בנין חדש חבור גן ילדים ומגורים - רח' יהושע בן נון -גונן
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 325קביעת הוראות בניה חדשות - רח' השלום - מבשרת ציון.
ירושליםתוכנית6931סגירת קומת עמודים ותוספת 2 קומות + מעלית לשם 3 יח"ד חדשות+ מחסנים - בית וגן 9709/03/2004
ירושליםתוכנית6014/ אתוספת קומה במרכז מסחרי לשם הרחבת חנות קיימת - רח' וולנשטיין 2 - רמות פולין04/12/2003
ירושליםתוכנית8499בנין חדש בן 4 קומות עבור 4 יח"ד - רח' הורביץ 8, מאה שערים
מטה יהודה, גבעת ישעיהותוכניתמי/ 979הגדרת תחום שטח למרכז לייעור ונטיעות/משתלה - מושב גבעת ישעיהו.04/12/2003
ירושליםתוכנית8176בינוי לבנין חדש בן 6 קומות מעל קומת חניה עבור 36 יח"ד - שכ' גילה01/04/2004
ירושליםתוכנית8834הקמת בית ספר - בין רח' יוסי בן יועזר ורבי תנחומא - שכ' גונן ד'.04/12/2003
ירושליםתוכנית5649/ אמתחם משרד החוץ - החלק הצפוני03/11/2011
נצרתתוכניתג/ 10991איזור תעשיה מיוחד, נצרת01/10/2003
הגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 11059תכנית מפורטת עמיעד06/07/2004
מעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 10514הרחבת השכונה הבדואית יערה, שינוי למתאר.14/12/2004
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 10729שינוי נקודתי במערכת דרכים, שינוי למתאר, בסמת טבעון06/08/2003
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 11471ערב אל חילף - מתחם דרומי, מתאר 124/02/2005
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11692שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א והתווית דרך26/08/2003
נצרתתוכניתג/ 12021הגדלת אחוזי בניה לצורך מתן ליגיטימציה למבנה06/08/2003
הגלבוע, הגילבוע, דבורהתוכניתג/ 13433משק אבי ויצמן, מושב דבורה06/08/2003
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12557מרכז עסקים ומגורים לאורך ציר דרך מס' 70, אבו סנאן14/12/2004
מעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 12625מנות, שינוי לג/ 490704/09/2003
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 12758שינוי יעוד משטח ספורט למגורים20/10/2003
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12761הגדלת שטח ציבורי והסדרת מערכת דרכים22/03/2004
גולן, הגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 12953שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, ליד כפר יובל17/04/2005
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13220שינוי יעוד לשטח למבנה ציבור26/08/2003
מגדל העמקתוכניתג/ 13227שכונת נוף העמק14/09/2003
יקנעם עיליתתוכניתג/ 13253שינוי בהוראות זכויות22/07/2003
גולן, אלי-עדתוכניתג/ 13298דרך גישה - אליעד30/12/2004
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13460שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח שב"צ בשכונת כנאענה18/02/2004
קרית שמונהתוכניתג/ 13466הקצאות שטח לדרך גישה ושינוי קו בנין22/07/2003
קרית שמונהתוכניתג/ 13497שינוי תכנית ג/ 3651 ותרש"צ 1/05/1410/04/2006
הגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 13705תיקון נקודתי ברוחב דרך ושטח למגורים02/02/2004
מטה אשר, עין המפרץתוכניתמשצ/ 96תכנית ל צרכי רישום, עין המפרץ04/12/2003
מורדות הכרמל, נשרתוכניתמכ/ 632גבעת נשר - נשר17/07/2003
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 418/ חתוספת מגרשים בשכונת הטבעונים בגבעת עדה01/04/2004
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 507הקטנת שטח לחניה ציבורית לצורך הגדלת שטח למגורים, באקה אל גרבייה08/01/2004
חיפהתוכניתחפ/ 598/ השינוי יעוד חלקה 60 בגוש 1160314/09/2003
לודתוכניתלד/ 350/ 9שינוי זכויות בניה במגרש ע"י מתן אפשרות לסגירת מרפסות בקומת גג04/09/2003
עמק חפר, עלשתוכניתעח/ 184/ 1מרכז שירותים אזורי ומוסדות חינוך.20/08/2007
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 175תחנת תדלוק.
שהםתוכניתשה/ 69/ 296הוספת זכויות בניה,שינוי קו בנין מ- 5 ל- 4 מ'.05/01/2004
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3287שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים ג' ומחקלאי לשביל, קביעת הוראות בניה.14/11/2004
רחובותתוכניתרח/ 2005/ א/ ב/ 3הגדלת זכויות הבנייה,שינוי מס' קומות מירבי מ-6 קומות ל8 קומות.קביעת הוראות בניה06/11/2003
רעננהתוכניתרע/ 1/ 512תוספת % 39 זכוית בניה בשטחים עיקריים עבור קומת גלריה קיימת.18/02/2004
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 2/ 3/ 141. שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים מיוחד.29/09/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 1201/ 71תוכנית פת/ 1201/ 7114/08/2003
נתניהתוכניתנת/ 401/ 15/ גתוכנית נת/ 401/ 15/ ג05/01/2004
נתניהתוכניתנת/ 800/ 51תוכנית נת/ 800/ 5110/05/2006
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 53/ בשינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' מיוחד.05/01/2004
שורקות, גן רוהתוכניתבר/ 213/ 3הגדלת זכויות בניה מ- % 120 שטח עיקרי ל- % 140 שטח עיקרי.07/09/2004
נתניהתוכניתנת/ 500/ 10תוכנית נת/ 500/ 1015/01/2004
מצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ 1002/ 13הגדלת זכויות בניה למגורים,שינוי קווי בנין למגורים,שינוי קווי בנין לבריכה.05/01/2004
פתח תקוהתוכניתפת/ 1233/ 25/ אתוכנית פת/ 1233/ 25/ א22/04/2004
נתניהתוכניתנת/ 750/ 19שינוי בינוי, הגדלת מס' יח"ד ומס' קומות, הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שרות.15/04/2004
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבת הקיבוץ בניית 138 יח"ד.22/07/2003
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 1/ בשינוי יעוד מאזור חקלאי ליעודים שונים, קביעת אזור מגורים ב' מיוחד.22/03/2004
אלעדתוכניתאל/ 195/ 15תוספת שטח עיקרי לכל יח"ד, שטח שרות לכל יח"ד, שטח לחדרי יציאה לגג.01/10/2003
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 11/ 20/ 3שינוי יעוד החלקה מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' מיוחד.05/01/2004
הוד השרוןתוכניתהר/ 329/ 3/ יד/ 1לקבוע הוראות בניה לחדרים על הגג.06/11/2003
פתח תקוהתוכניתפת/ 1157/ 23שינוי ביעוד הקרקע - מקרקע המיועדת לצרכי ציבור לקרקע המיועדת למגורים א' .01/10/2003
חוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 17הקמת שכונת מגורים שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים, לדרכים.07/09/2004
גזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 25איחוד ח"ח 106 ביעוד חקלאי וש.צ.פ. עם ח' 30 מגורים בישוב חקלאי...14/08/2003
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 177/ 87הגדלת שטח עיקרי ב-48 מ"ר.01/08/2004
רעננהתוכניתרע/ 1/ 531תוספת שטחים עיקריים05/01/2004
חולוןתוכניתח/ 482"קניון חולון"26/08/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2649"מתחם קבוץ גלויות - שלמה"24/05/2009
בני ברקתוכניתבב/ 650מתחם צ'מפיון23/05/2006
גבעתייםתוכניתגב/ 390/ א/ מחשינוי הבינוי במכתש23/05/2004
רמת גןתוכניתרג/ 1044/ אקביעת אזור מגורים מיוחד11/12/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 1365/ גמלון מטרופוליטן17/04/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2953תחנת סונול06/11/2003
הרצליהתוכניתהר/ 2048בית גיל הזהב11/12/2003
בני ברקתוכניתבב/ 722מגורים26/08/2003
בני ברקתוכניתבב/ 726מתחם ציבור בני ברק צפון05/01/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3298תוספת זכיות למרכז מסחרי11/12/2003
חולוןתוכניתח/ 1/ 14/ בהגדרת צפיפות באזור מגורים ג 304/09/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2069/ טכרמי צהלה11/05/2004
חולוןתוכניתח/ 370/ 3קרית רבין11/05/2004
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 98נוה זאב - פלח 522/07/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 76הסדרת אזור מסחרי - העיר העתיקה16/11/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 75הקמת אזור מגורים מיוחד משולב במסחר - כיכר קפלן שכונה א' באר שבע01/10/2003
תמרתוכנית10/ 02/ 100/ 34תכנית מפורטת לכריה וחציבה בנחל חימר (פוליכרום בע"מ)06/08/2003
גלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 206שכונת נווה מנחם - פלח 214/09/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 80שינוי בזכויות בניה - רחוב הגאונים פינת הא"י גאון20/10/2003
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 118מגרש 1181 שכונת נאות לון04/12/2003
רהטתוכנית17/ 03/ 404שכונה 38 רהט06/08/2003
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 87הצבת פסלים ורהוט רחוב בדרכים וחניות - אילת01/10/2003
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 117/ 5הגדלת שטח לבנייני ציבור - בשכונת רמת ספיר31/07/2003
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 94מגרש מס' 5 - אשדוד20/10/2003
ערדתוכנית24/ 03/ 141שינוי באחוזי בניה - שכונת גבים - ערד05/01/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 92שכונה א' - באר שבע- שינויים בזכויות בניה, בהנחיות והגבלות בניה ובקווי בנין17/07/2003
באר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 8חלקה 63 - מושב אורות16/11/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 85רחוב טרומפלדור פינת רחובות הפלמ"ח והל"ה העיר העתיקה באר שבע (יעל דרומה)04/09/2003
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 41ציפוי גת - אזור התעשיה - קרית גת20/10/2003
אשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 9שינוי בזכויות בניה - רובע יב' - אשדוד21/09/2003
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 352/ 1מגרש 501 - שכונה 37-38 - תל שבע02/06/2004
אבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ 03/ 223מרכז שרותים לישוב בידואי חדש - בית פלט21/09/2003
אבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ 02/ 102ישוב בדואי חדש אבו קרינאת04/12/2003
אבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 02/ 103ישוב בדואי באר חיל22/03/2004
אבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 03/ 304מרכז שרותים - באר חיל (ביר הדאג')15/04/2004