ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 305 מתאריך 29/05/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית984/ גתוספות בניה לשם הרחבות יח"ד קיימות ברח' קוטלר - שכ' גבעת שאול
ירושליםתוכנית6845תוספות בניה לשם הרחבות יח"ד קיימות בבניין 511 - שכ' נוה יעקב02/06/2004
ירושליםתוכנית6480תוספות בניה לשם תוספת 3 יח"ד חדשות -שכונת בית צפפה31/10/2004
ירושליםתוכנית8373שינוי יעוד וקביעת בינוי להרחבת יח"ד קיימת - רח' אליהו חכים 13 - ארמון הנציב01/04/2004
ירושליםתוכנית8514תוספת 2 קומות וגג רעפים לשם תוספת יח"ד חדשה - רח' תחכמוני 17 - שכ מקור ברוך.29/04/2004
ירושליםתוכנית8536תוספות לשם הרחבות ותוספת 2 יח"ד חדשות - רח' אברמסקי 18 - שכ' זכרון משה.03/03/2005
ירושליםתוכנית8573תוספות בניה ותוספת קומה לשם הרחבות דיור - רח' קצנלבוגן 74, שכ' הר נוף17/03/2004
ירושליםתוכנית6791שנוי יעוד מש"פ למגורים להקמת בנין בן קומה אחת לשם 3 יח"ד - שכ' ראס אל עמוד29/02/2004
ירושליםתוכנית6595שינוי במערך יעודי הקרקע ותוספות בניה לשם הרחבת מוסד קיים - שכונת בית ישראל09/11/2004
ירושליםתוכנית8661תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת - בר כוכבא 53, צמרת הבירה, הגבעה הצרפתית04/12/2003
ירושליםתוכנית8577תוספת קומה ליח"ד חדשה, הכשרת בנין נוסף ליח"ד חדשה והרחבת יח"ד-אלפסי 33, רחביה31/10/2004
ירושליםתוכנית8251הרחבת יח"ד וחניה - אצ"ג 2, רמות
ירושליםתוכנית4320/ גתוספת קומה לשם יח"ד חדשה + מעלית - רח' כי טוב פינת בר אילן - תל ארזה02/06/2004
ירושליםתוכנית6997תוספות בניה וגשר כניסה לבנין לשם הרחבת יח"ד קיימת - המתנחלים בהר 14ב, רמת מוצא07/09/2004
ירושליםתוכנית8740תוספות בניה לשם הרחבות דיור - אשר גולאק 403, נווה יעקב02/06/2004
ירושליםתוכנית8767תוספת קומה לשם הרחבות דיור - רח' יהודה המכבי 4 - שכ' מקור ברוך.15/01/2004
ירושליםתוכנית8044שינוי יעוד לצורך הרחבת מוסד "קרית נוער" - שכ' רמת שרת.22/04/2004
ירושליםתוכנית8493תוספת קומה להרחבת יח"ד קיימת, הגדלת מס' הקומות מ-3 ל-4 -רח' גרינוולד-קרית יובל
ירושליםתוכנית8680תוספות בניה לשם הרחבות יחידות דיור קיימות -רח' תלמודי 4 -בוכרים15/01/2004
ירושליםתוכנית8904תוספות לשם הרחבות - רח' המיסדים 18 - שכ' בית הכרם.02/02/2004
ירושליםתוכנית7883תוספת יח"ד חדשה על בנין קיים ומעלית - רח' בילו 16 - שכ' גונן.23/09/2004
ירושליםתוכנית8671תוספות לשם הרחבות - רח' ישא ברכה 14 - שכ' גאולה.29/02/2004
ירושליםתוכנית4102/ אתוספות לשם הרחבות - רח' גדרה 6 - שכ' רוממה.04/12/2003
ירושליםתוכנית5499/ אתוספות לשם הרחבות - רח' פרנקפורטר 420 - שכ' רמות 01.15/01/2004
ירושליםתוכנית8774תוספות לשם הרחבות על הגג - רח' מקור חיים 24 - שכ' מקור חיים.09/03/2004
ירושליםתוכנית8578תוספות לשם הרחבות וקירוי בריכת שחיה - רח' שמואל לופו 15,17 - שכ' צפון תלפיות.10/06/2004
יזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 8903התווית שטחים למגורים להרחבת הישוב, גבעת עוז.18/02/2004
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 11383תכנית מפורטת שפרעם, מתאר 129/06/2009
משגבתוכניתג/ 10534פארק תעשיה תרדיון, שינוי למתאר.25/01/2006
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 12753הרחבת שטח למגורים והקטנת שטח ציבורי21/09/2003
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13072התווית דרך המקשרת בין דרך מס' 13 לדרך מס' 18 בצפון מזרח, סחנין07/07/2005
אצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 13087שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מטולה22/03/2004
כרמיאלתוכניתג/ 13532מכוש - מעלה יפה נוף21/09/2003
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13467שנוי יעוד משטח מגורים א' לשטח מבני ציבור במזרח אבו סנאן08/06/2005
שומרון, פוריידיסתוכניתש/ 707שטח למתקנים הנדסיים בדרום פרדיס20/11/2006
חדרהתוכניתחד/ 1172שינוי יעוד משצ"פ למגורים בין הרחובות הקק"ל, השלד"ג ומשמר הים.01/04/2004
חיפהתוכניתחפ/ 1332/ ט/ 1תחנת רכבת חוף כרמל - תוספת גובה29/02/2004
טייבהתוכניתטב/ 2603שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאיזור מגורים ג' עם חזית מסחרית + דרך.העלאת אחוזי08/01/2004
פתח תקוהתוכניתפת/ 1154/ 35.
רחובותתוכניתרח/ 2105/ 2קביעת שבילים,איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים,הקטנת קו בניין לדרך ארצית כביש מס 4028/11/2005
עמק לודתוכניתמח/ 150שינוי ייעוד שטח חקלאי ודרך למתחם "חנה וסע"15/03/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 2004/ 1שינוי יעוד מתעשיה למגורים מיוחד23/07/2007
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5122/ 1שינוי יעוד משב"צ לשביל09/03/2004
טייבהתוכניתטב/ 3018שינוי יעוד15/04/2004
שורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 240/ אפרוט השימושים המותרים בכל אזור יעוד, תוך קביעת שטחו ומיקומו של כל אזור.05/01/2004
כפר סבאתוכניתכס/ 467שינוי יעוד משב"צ לאזור מסחרי, קביעת הוראות לזכויות בניה. הגדרת תכליות ושימושים05/01/2004
הוד השרוןתוכניתהר/ 27קביעת יעודי קרקע23/06/2005
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 229/ גשינוי יעוד המגרש מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב' והגדלת מס' יח"ד המותר מ2 ל8.30/11/2006
גזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 15תחנת שאיבה23/01/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1209/ 77תוספת 5 יח"ד מ- 7 ל-12, תוספת 2 קומות מ-4 ל-6 קומות.05/01/2004
טייבהתוכניתטב/ 3137מחקלאי למסחר ומשרדים, מחקלאי לש.פ.פ.(מקום התכנית בדרך 444)
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 199/ איחידת דיור אחת הגדלת השטח המותר לבניה מ-200 מ"ר ל-283 מ"ר.05/01/2004
עמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 141/ 7דרכים פנימיות.14/09/2003
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 182/ בהגדלת מס' יח"ד מ-1 ל-2 שינוי יעוד במגרש ממגורים א' עם חזית מסחרית לא' מיוחד05/01/2004
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 75/ 1תוספת של 90 מ"ר לשטחים העיקריים.לאפשר דירות מרווחות רח' ישראל שחר.05/01/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2772מתחם עיין זיתים15/01/2004
בת יםתוכניתבי/ 403/ 1סגירת קומות מפולשות16/11/2003
אילתתוכנית2/ 03/ 217רובע 10 - שחמון אילת27/01/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 7שינוי בזכויות בניה - שכונת נחל עשן11/12/2003
אשדודתוכנית3/ 03/ 134/ 1אזור תעשיה צפוני - אשדוד26/08/2003
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 109/ 16רחוב גולני בר-כוכבא אשקלון16/11/2003
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 57הוספת מגרש תעשיה באזור התעשיה באר טוביה16/11/2003
ירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 56מבנה ציבור - שכונת אלי כהן ירוחם04/09/2003
דימונהתוכנית25/ 03/ 143שכונת נופי מדבר (כושים עבריים) - דימונה14/08/2003
שקמים, לכישתוכניתמשד/ 22חצרים - אדמות חקלאיות בלכיש04/12/2003
שמעונים, אשכולתוכניתמשד/ 23מגן - אדמות חקלאיות
שמעונים, אשכול, אוריםתוכניתמשד/ 25אורים והסביבה - אדמות חקלאיות
בני שמעון, חצריםתוכניתמשד/ 21חצרים - אדמות חקלאיות04/12/2003