ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 213 מתאריך 17/06/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, עכו, עין המפרץתוכניתג/ 8287כביש מס' ,4 קטע כר' נעמן - עין המפרץ, עכו מטה אשר07/07/2005
מעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 9677שכונת חיילים משוחררים, שינוי למתאר, בית ג'ן.
דרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ 969/ גתוכנית שד/ 969/ ג13/05/2007
אשדוד, אשקלון, באר טוביה, שקמים, באר-טוביה, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 13חולות ניצנים
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
נושאמת/ המרכזמרחב תכנון המרכז
נושאמת/ לודיםמרחב תכנון לודים.
נושאמת/ רמלהמרחב תכנון רמלה.
חבל מודיעין, רמלה, שורקותתוכניתתמא/ 31/ א/ 12תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 12 - דרך מס' 6 מדרך 1 עד דרך מס' 316/02/1995
תוכניתתמא/ 31/ א/ 19תכנית מתאר ארצית 31-שינוי מס' א 19-דרך מס' 6בקטע מדרך מס' 3 ודרומה ועד דרך 35025/05/2000
חיפהתוכניתתמא/ 10/ א/ 4תכנית מתאר ארצית (חלקית) - תחנת הכח חיפה12/10/2008
תוכניתתממ/ 2/ 29תכנית מתאר מחוזית-מחוז הצפון-עורקי ניקוז: תממ/ 2/ 29 ו-תממ / 2/ 3/ 2
בני שמעון, מיתרתוכניתתממ/ 4/ 14/ 29תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 29 אזור תעסוקה ונופש - "צומת שוקת"31/07/2005