ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 214 מתאריך 08/07/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 12017מבני משק ומלאכה תל עדשים
כרמיאלתוכניתג/ 12421הר כרמי, כרמיאל01/04/2004
מנשה-אלונה, עירון, כפר קרע, מנשהתוכניתמ/ 312/ ענ/ 844שכונת אלחווארנה, כפר קרע.30/01/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2611"שכונת פועלים ג'"07/07/2005
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
בני ברק, בת ים, רמת גן, תל אביב-יפותוכניתתממ/ 5/ 1תכנית מתאר מחוזית -מחוז תל אביב- שינוי מס' 1 -מערכת הסעת המונים25/12/2003
שורקות, נחל שורקתוכניתתממ/ 3/ 48תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 48- צומת ראם04/12/2003