ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 170 מתאריך 07/07/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, אדרתתוכניתמי/ 533/ בהרחבת מושב אדרת30/11/2004
מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, פסוטה, גורןתוכניתג/ 11784שמורת טבע מצד אבירים15/02/2012
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 11950שנוי יעוד מחקלאי למגורים ומבנה ציבור14/11/2004
הגליל התחתוןתוכניתג/ 12894כביש גישה קבר יתרו23/09/2004
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 13035כפר יהושע - מרכז הכפר11/05/2004
מטה אשר, חניתהתוכניתג/ 13225תכנית מתאר חניתה05/01/2006
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 13389הרחבת שטחי מסחר והגדלת אחוזי בניה בצמוד לתחנת הדלק במג' אל כרום13/09/2005
חוף הכרמל, ניר עציוןתוכניתחכ/ 126/ המתקן טיהור שפכים - ניר עציון09/11/2004
דרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ מק/ 130/ 2שדי חמד01/09/2003
הוד השרוןתוכניתהר/ 1203איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים ושינוי מאיזור חקלאי למגורים ג', שצ"פ, שב"צ ודרכי17/03/2011
נתניהתוכניתנת/ 547/ 14/ בשינוי יעוד מא. חקלאי לאזורים:מגורים ג' מיוחד, ש.ב.צ. שירותים לציבור ש.צ.פ ודרכ30/05/2006
עמק חפר, בחןתוכניתעח/ 70/ 5שינו יעוד מאזור מגורים, דרך, ש.פ.פ ואזור חקלאי לאזור לבית ספר.
שרונים, צורן קדימהבקשה ועדה מקומיתהצ/ ש/ 374ש"ח אחסון טובין
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ מק/ 584/ 8גדרה - הרחבת דרך בתואי מאושר22/02/2004
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 50/ 24תחנת דלק ושרותי דרך.
הרצליהתוכניתהר/ 2078המשך דרך הואדי17/08/2005
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 260מתחם יואב07/07/2005
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 57הוספת מגרש תעשיה באזור התעשיה באר טוביה16/11/2003
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 224שטחים חקלאיים ומרכז לימודים ומחקר - ערבה17/03/2004
שמעונים, אשכול, תלמי אליהותוכנית7/ 03/ 152/ 11/ אשכונת מגורים - תלמי אליהו26/08/2004
שמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 17משטרת ישראל צוחר04/12/2003
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרום23/01/2000
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 39תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 39 שמורות טבע וגנים לאומיים14/12/2004