ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 335 מתאריך 31/08/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית6763השלמת קומה עליונה לשם הרחבת יח"ד קיימת ברח' שטרוס 11 - שכ' גאולה01/04/2004
ירושליםתוכנית4928/ אהשלמת קומת עמודים לשם הרחבת דירה קיימת ברח' הקבלן - שכ' הר-נוף09/11/2004
ירושליםתוכנית6767בניית בניין בן קומה אחת ו-1 יח"ד ובניין בן 2 קומות ו-4 יח"ד - שכ' ואדי ג'וז07/09/2004
בית שמשתוכניתבש/ 51/ זאיחוד בהסכמה ,קביעת בינוי,קווי בנין ואחוזי בניה-רח' עמל,המלאכה,התעשיה,בית שמש23/10/2006
ירושליםתוכנית7666שינוי בקווי בניין ובזכויות הבניה בשטח על רח' אחינועם - שכ' סנהדריה
ירושליםתוכנית8145שינוי בקווי בניין, בזכויות הבניה ובמס' קומות בשטח על רח' הרב בלוי -שכ' סנהדריה19/12/2005
ירושליםתוכנית4236/ אתוספת קומה לשם יצירת 2 יח"ד חדשות קביעת קווי בנין והגדלת שטחי בניה - הבוכרים01/04/2004
ירושליםתוכנית5957תוספת קומה לשם 2 יח"ד חדשות ותוספות בניה לשם הרחבות דיור- דובר שלום 9, קומונה07/09/2004
ירושליםתוכנית8576תוספת קומה וגג רעפים לשם הרחבות דיור - רח' דוד 41, שכ' הבוכרים24/02/2005
ירושליםתוכנית6922שינוי יעוד והקמת מבנה קהילתי ובנין מגורים עבור 32 יח"ד - בית חנינה07/09/2004
ירושליםתוכנית8918קביעת בינוי להרחבות דיור בחזיתות ותוספת קומה - רח' סורוצקין - שכ' אונסדורף21/06/2004
ירושליםתוכנית6590/ אתוספת קומה להרחבות בכל בנין ותוספת יח"ד חדשה - רח' משאת משה - שכ' גבעת מרדכי.21/06/2004
ירושליםתוכנית8690תוספת פרגולות וניצול חלל הגג להרחבת הדירות שמתחת - רח' המחנכת 23,25 - גילה.26/08/2004
ירושליםתוכנית8860תוספות לשם הרחבות - רח' יהודה 41 - שכ' גאולים.10/06/2004
ירושליםתוכנית8593תנאים להצבת פרגודים לבתי אוכל בעונת החורף. תחום י-ם15/01/2004
ירושליםתוכנית9068שלוחת הקונסוליה האמריקאית - שכונת ארנונה23/06/2005
ירושליםתוכנית7964ביטול תוס' שאושרו וקביעת תוספות חדשות להרחבת יח"ד קיימות.מאיר בלבן 11 נ' יעקב27/06/2004
הגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 9073שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקן טיהור לשפכים ומאגר קולחין - רמת יששכר, מו27/03/2006
טבריהתוכניתג/ 10910תכנית מס' 10910 - שינוי לתמ"א / 13 , ואדי רקת - צפון טבריה09/08/2006
נצרתתוכניתג/ 9557חלוקת מגרשים לבניה, שינוי למתאר, נצרת.
עכותוכניתג/ 10895תכנית מתאר לעכו העתיקה04/09/2007
הגליל העליון, גדותתוכניתג/ 10621תכנית מפורטת לכביש מס' 91 - חיבור לגשר בנות יעקב15/04/2004
מטה אשר, אשרתתוכניתג/ 11166הרחבת מושב "אשרת"01/08/2004
עמק הירדןתוכניתג/ 11866מתקן הנדסי בהר האושר23/05/2004
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 12195תכנית מפורטת קבוץ יפתח08/06/2005
מעלה הגליל, מגדל תפןתוכניתג/ 12216הרחבת שטח תעשייה על חשבון שטח מיוחד, תפן26/08/2004
עמק הירדן, דגניה ב'תוכניתג/ 12577תכנית מתאר דגניה ב'17/03/2011
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 12610הזזת דרך העולה על הבית27/06/2004
מטה אשר, שמרתתוכניתג/ 12615הרחבת קיבוץ שמרת05/04/2005
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12605שינוי תוואי דרך מס' 39 שינוי תכנית מתאר ג/ 767607/09/2004
שפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 12703תחנת תדלוק מסוג ג'11/05/2004
עמק הירדן, אשדות יעקב (מאוחד)תוכניתג/ 12831תכנית מתאר אשדות יעקוב מאוחד08/11/2010
הגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 12887תכנון מחדש והרחבת משגב עם11/05/2004
הגליל העליון, מבואות החרמוןתוכניתג/ 12963אתר תאנים - כביש גישה17/01/2005
הגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 13006כורזים ביתני אירוח
הגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 13033שדה נחמיה - הרחבה קהילתית02/06/2004
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13093שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מלאכה ומסחר, ירכא07/09/2004
הגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 13098נחלה 45 - ארבל09/03/2004
יזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 13100יחידות ארוח במשק גולדויין יקנעם מושבה22/03/2004
מעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 13111תיקון תוואי דרכים בחוסן, שינוי לתכנית ג/218009/03/2004
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13238תכנון שכונת מגורים של כ - 140 יח"ד18/05/2005
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13247שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב' בדרום - מערב ירכא27/01/2004
הגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 13273שינוי יעוד מגורים, דרך להולכי רגל וחלוקה09/03/2004
הגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 13289מושב כורזים - שינוי יעוד משפ"פ למגורים11/05/2004
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 13359הגדלת אחוזי בניה שינוי קוי בנין11/05/2004
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13458הרחבת שטח לתעשיה והסדרת מערכת דרכים22/03/2004
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13487שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים א' ולגיטימציה למבנה במזרח ירכא21/06/2004
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 13553שינוי יעוד מציבורי למגורים באלוני אבא22/03/2004
הגליל התחתוןתוכניתג/ 13618בריכת שחייה במרחב תכנון01/08/2004
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13622ביטול שצ"פ29/03/2005
הגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 13758תיקון נקודתי לתכנית ג/ 651618/02/2004
הגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 13834שינוי יעוד משטח ציבורי פרטי פתוח לשטח מבני ציבור, מרכז כפר יאסיף:27/01/2004
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 13894תוספת אחוזי בניה מש' יהב:09/03/2004
גלילית - מחוז חיפה, עירון, באקה אל ג'רביה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, באקה אל גרבייהתוכניתחפאג/ ד/ 1222/ ענ/ 672דרך מס' 61 בקטע דרך מס' 574 - דרך מס' 628/02/2008
קרית טבעוןתוכניתטב/ 202הרחבת דיור ברחוב שרת 3, 5, 7, 9, 11 קרית טבעון08/02/2005
חיפהתוכניתחפ/ 2124שינוי הוראות בניה בגוש 11585 חל' 72.30/11/2004
מורדות הכרמל, נשרתוכניתמכ/ 129/ גהגדלת שצ"פ במרכז נשר.02/06/2004
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 645הקטנת אחוז הפרשה לצרכי ציבור06/07/2004
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1094סימטת נרקיס, זכרון יעקב29/02/2004
חיפהתוכניתחפ/ 2159שטח בניה בחלקה 18 בגוש 11200 רח' רות הכהן 11 פינת רח' מנדלי מוכר ספרים 13,27/02/2006
טייבהתוכניתטב/ 2706העלאת אחוזי בניה.קביעת חזית מסחרית,תוספת שתי קומות מעל המאושר01/04/2004
נתניהתוכניתנת/ 547/ 19/ א.26/08/2004
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 62.14/07/2004
רחובותתוכניתרח/ 163/ א.05/02/2009
ראש העיןתוכניתרנ/ 211.07/07/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 407/ 9תוכנית פת/ 407/ 926/08/2004
פתח תקוהתוכניתפת/ 1234/ 20שינוי תכנית מתאר מקומית פתח-תקוה20/12/2005
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 5שכונת מגורים - 40 יח"ד.10/06/2004
דרום השרוןתוכניתמח/ 139דרך מס' 554, קטע בין בית ברל ודרך מס' 551.05/06/2008
טייבהתוכניתטב/ 2955שינוי יעוד משצ"פ לדרך ולשפ"פ.שינוי יעוד ממגורים ג' לדרך.הקטנת קו בנין חזית25/06/2006
נתניהתוכניתנת/ 307/ 28/ 1תוכנית נת/ 307/ 28/ 130/11/2004
טייבהתוכניתטב/ 3003תוכנית טב/ 300323/02/2011
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 54שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרךחדשה12/08/2004
פתח תקוהתוכניתפת/ 1215/ 17תוכנית פת/ 1215/ 1728/06/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ 453/ 3/ התוכנית הר/ 453/ 3/ ה23/09/2004
פתח תקוהתוכניתפת/ 1255/ 40פינוי בינוי עמישב10/06/2004
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 167/ ושינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' ומשטח ציבורי פתוח (שביל) לדרך15/04/2004
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 7"שכונת מגורים - 144 יח"ד - גדרה"25/07/2006
טייבהתוכניתטב/ 2960שינוי יעוד ש.ב.צ למגורים ג' ושביל.שינוי יעוד ש.צ.פ ל-ש.ב.צ.חלוקת מגרשים.23/05/2004
נתניהתוכניתנת/ 800/ 68תוכנית נת/ 800/ 68
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 64תוכנית פת/ 1241/ 6412/08/2004
טירהתוכניתטר/ 2545תוכנית טר/ 2545
נתניהתוכניתנת/ 650/ 13תוכנית נת/ 650/ 1314/07/2004
פתח תקוהתוכניתפת/ 1222/ 8תוכנית פת/ 1222/ 805/01/2004
רמלהתוכניתלה/ 1000/ 9/ ב/ 1תוספת תכלית לאתר גריסת פסולת בנין, תכלית אתר למפעל.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 138/ גאיחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלים, שינוי יעוד ממגורים א' למגורים א מיוחד14/07/2004
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 109/ 8איחוד וחלוקה של החלקות, שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מסחרי.02/06/2004
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 182קביעת קווי בנין ואחוזי בניה למבנים הקימים בהתאם למצב הקיים.23/05/2004
דרום השרוןתוכניתשד/ 694/ 9התוית דרכים חדשות והרחבת קיימות ובטול קיימות,אזור תעשיה "חצב".30/12/2004
חוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 5/ יבבית אלוני שבו ארסוף מגרש למגורים "א' מיוחד" 2 יחידות דיור בבית דו משותף29/03/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 1216/ 31מאזור מגורים - א' מיוחד, לאזור מגורים - ג' מיוחד.12/08/2004
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 198בית ספר בקלנסווה, אזור ש.ב.צ..05/02/2006
טייבהתוכניתטב/ 3111מש.צ.פ. לאזור תעשיה14/07/2004
שורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 199/ 13כפר הנגיד חיבור דרך מס' 103 לדרך מס' 102 והסדרה סטטורית של דרך קיימת.12/08/2004
לב השרון, חרותתוכניתצש/ 2/ 21/ 39הגדלת זכויות בניה לשטח עיקרי בבית מגורים.27/03/2006
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 280שמוש בחלל גג רעפים למגורים, תוספת בניה על גג שטוח14/07/2004
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 112/ בהגדלת אחוזי הבניה לשטח עיקרי ושרות, קביעת זכויות והוראות בניה -פרדסיה.05/01/2004
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 358חלוקת חלקה 78 לשני מגרשים שינוי יעוד מג' 2141 ממגורים א' ל- א' מיוחד והגדלת יח14/07/2004
רמת השרון, תל אביב-יפותוכניתתא/ 2731/ א/ רש/ 992דרך גישה צפונית בשכונת רמת אביב ג' ודרך גישה דרומית לשטח גלילות
הרצליהתוכניתהר/ 1721/ גמגורים רח' זבולון29/03/2005
הרצליהתוכניתהר/ 1819שינויי יעוד מאזור חקלאי למגורים19/03/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3000דרום הקריה25/09/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3038בנק קונטיננטל08/02/2005
בני ברקתוכניתבב/ 725הרחבת רח' זוננפלד - הרחבת דירות29/02/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3272הברזל 27 -הנחושת 415/01/2004
רמת גןתוכניתרג/ 1280/ 2ביה"ס שנקר06/07/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3063מגורים-מבטחים-אנטקולסקי14/07/2004
בני ברקתוכניתבב/ 684/ אמגורים רח' הרב רוזובסקי שמואל10/06/2004
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 29סופר סנטר- ערד02/06/2004
שמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 03/ 228/ 2הרחבת קיבוץ כיסופים10/06/2004
שמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 3הרחבת הישוב רוחמה18/02/2004
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 264שמורת טבע גבעות גד23/06/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 78שינוי בזכויות בניה רחוב בזל 1510/06/2004
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 432שכונה 12 - לקיה18/02/2004
שמעונים, אשכול, ניר עוזתוכנית7/ 03/ 123/ 3הרחבת אזור תעשיה ניר עז11/05/2004
שמעונים, מרחבים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 12אזור תעשיה נועם - שלב ב'23/05/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 50הגדלת זכויות בניה ושינוי בקו בניין- רובע יא' אשדוד17/04/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 26שינוי בזכויות בניה שכונת נחל עשן11/12/2003
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 142אתר סילוק פסולת בניין מצפון לא.ת. מצפה רמון15/04/2004
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 8הרחבת מתחם ציבורי - שכ' 5 א' ערערה בנגב06/07/2004
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 412/ 1שטח לבנייני ציבור - שכונה 9 חורה29/02/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 129/ 11שכונה ה' - באר שבע12/08/2004
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 103/ 4אזור מלונאות ונופש - מע"ר תיירותי - מצפה רמון04/12/2003
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 152/ 46שכונת שמשון - רחוב צור אפריים - אשקלון05/01/2004
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 73/ אאתר אקליפטוס -קרית מלאכי05/01/2004
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 235פסל שומר הנגב27/06/2004