ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 346 מתאריך 15/09/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12940מרכז תעשיה ,מסחר ותחנת תדלוק02/02/2004
פתח תקוהתוכניתפת/ 1212/ 65שינוי יעוד מש.צ.פ.לאזור מגורים ג' ניוד זכויות מש.ב.צ. ליעוד סחיר פרטי.22/04/2004
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 15/ 65ביטול הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש, במתחם - N.05/01/2004
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 10מושב לכיש16/11/2003
בני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 412 יח"ד אזור מגורים א' - מושב ברוש16/11/2003