ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 177 מתאריך 17/11/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 447/ אאיזור מלונאות צפוני - מבשרת ציון01/04/2004
ירושליםתוכנית7649מרכז עירוני לשירותים ווטרנריים - נחל צופים02/06/2004
מטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 843/ בהרחבת מושב שורש17/08/2005
הגליל העליון, מרום הגלילתוכניתג/ 11356שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי באתר עין אביב
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 13274תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת19/03/2009
יזרעאליםתוכניתג/ 13293תחנת שומרון
מרום הגליל, צפתתוכניתג/ 13354מורדות המזרחיים של גוש הרי מירון16/10/2006
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13572בריכת מים30/11/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 13842תחנת נהלל - מתקן הנדסי:
יזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 13840קיבוץ מרחביה:08/06/2005
יזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 14149דרך גישה לאזור תעשיה ברמת השופט:24/04/2006
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 609מרכז מסחרי - עין אבראהים20/11/2006
זבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 26/ זהרחבת שטחי מגורים ברמת יוחנן08/06/2005
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 4תוכנית זמ/ 584/ 4
גזרתוכניתגז/ 156יער שרת - "מרכז שרותים ונופש".15/03/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ 52/ א/ 1מחקלאי לאזור מגורים א' ולמגורים ב'רח' הכשרות ויורדי הים.03/03/2009
ראשון לציוןתוכניתמח/ 198/ אדרך מס' 44 - צומת ראשל"צ רמפה שלב א' מחלף צריפין.
תוכניתתמא/ 3/ 29תכנית מתאר ארצית לדרכים -שינוי מס' 29- דרך מס' 39 מעמק האלה לירושלים01/03/2001
מצפה אפק, סביוןתוכניתתממ/ 3/ 24תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז-שינוי מס' 24- גני יהודה22/03/2006
בקשה ועדה מקומיתאונ/ 8178145שימוש חורג במקרקעין בכפר.
בקשה ועדה מקומיתחדר/ 20030249תכנית ליעור שטח והכנתו לשתילת עצים בבית אליעזר.ץ
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ מק/ 710הרחבת דרך מס' 4 בדרום באקה אל גרבייה.
תוכניתרצ/ מק/ 1/ 104תחנת תדלוק סונול עטרת בראשון לציון.
בקשה ועדה מקומיתפתק/ 20021384שימוש חורג למסחר ל- 8 שנים, תעשייה עתירת ידע.
תוכניתגז/ מק/ 487/ 17תחנת תדלוק בצפריה.01/12/2004
בקשה ועדה מקומיתמשג/ 20030683מתקן תקשורת סלולרית