ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 370 מתאריך 29/12/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית5638שינוי יעוד שטח קביעת בינוי לבניית 3 בניינים לשם תוספת 6 יח"ד חדשות-ג'אבל מוכבר
ירושליםתוכנית7807הקמת שני בנייני מגורים ברח' שומרי אמונים - שכ' שומרי אמונים29/03/2005
ירושליםתוכנית2080/ בשינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להקמת בנין חדש - ארלדן שלב ב' - מרכז העיר03/11/2011
ירושליםתוכנית7143תוספת 3 קומות עליונות לשם יצירת 9 יח"ד חדשות - רח' עין יעקב 31 - שכונת מאה שער26/08/2004
בית שמשתוכניתבש/ 114/ אקביעת יעוד לבניית 58 יח"ד, מסחר, מוסדות ציבור וכו'31/10/2004
ירושליםתוכנית5809שינוי יעוד לשטח למתקן לאספקת מים וקביעת הוראות בינוי - עמק הארזים07/09/2004
ירושליםתוכנית4326/ אתוספת 2 קומות לבנין קיים לצורך הרחבת מוסד - שכ' שומרי אמונים.26/08/2004
ירושליםתוכנית7598שינוי במערך יעודי הקרקע וקביעת בינוי לבתי ספר לאומנויות- מתחם מנורה- מרכז העיר26/08/2004
ירושליםתוכנית8564תוספות לשם הרחבות - רח' צפניה 62 - שכ' גאולה.
ירושליםתוכנית8438תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות, יח"ד חדשות וקומת מחסנים - שכ' מאה שערים24/02/2005
ירושליםתוכנית7891קביעת בינוי וקביעת קווי בנין לתוספות בניה במסגרתיח"ד קיימות ברח' רחל אמנו 4510/07/2008
ירושליםתוכנית8246תוספות בניה ותוספת קומה - בית צפפא03/03/2005
ירושליםתוכנית8226תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות - יוחנן בן זכאי 36 - שכ' גונן31/10/2004
ירושליםתוכנית8786השלמת בינוי בקומה העליונה - רח' הר"ן 6, רחביה14/11/2004
ירושליםתוכנית8791תוספות לשם הרחבות ותוספת 2 יח"ד חדשות - רח' שדיקר 8 - שכ' נוה יעקב.03/03/2005
ירושליםתוכנית7898תוספות בניה לשם הרחבות יח"ד קיימות והגדלת מס' קומות מ-8 ל-9 -שאולזון60 -הר נוף31/10/2004
ירושליםתוכנית8884קביעת בינוי להרחבת דיור ותוספת מחסנים - רח' בית וגן 96 - שכ' בית וגן30/12/2004
ירושליםתוכנית8877תוספות לשם הרחבות - רח' קצנלבוגן 78 - שכ' הר-נוף.27/01/2005
ירושליםתוכנית8697תוספת קומה לשם הרחבות דיור במוסד "קרית נוער"- שכ' בית וגן.13/05/2007
ירושליםתוכנית4688/ אתוספות לשם הרחבות ותוספת יח"ד חדשה - רח' ברנד 3 - הר נוף.07/09/2004
ירושליםתוכנית8865תוספות לשם הרחבות - רח' קויפמן - שכ' רמות.15/03/2005
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 354שינוי יעוד לאזור שרותים קהילתיים - רח' שדה חמד - מבשרת ציון.20/08/2006
ירושליםתוכנית8409קביעת בינוי בשטחי חלקות: 213 ו- 214 ,הוספת קומות ויח"ד. רח' מירון, שכ' כרם09/11/2004
ירושליםתוכנית6976/ בשינוי יעוד וקביעת: קווי בניין מירביים לבניה +דרך לביטול. רח' אפרתה, שכ' תלפיות07/09/2004
משגב, לוטםתוכניתג/ 10814אזור משק קיבוץ לוטם19/03/2006
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 10676כביש כניסה ראשי מזרחי לטורעאן, שינוי למתאר, טורעאן14/12/2004
הגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10606שינוי תקנון והגבלות בניה, הגדלת אחוזי בניה, שינוי למתאר, כפר יסיף.26/08/2004
גבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 11158כאוכב מרכז29/03/2005
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 12126ביטול שטח לבנייני ציבור בדרום הכפר מכר01/08/2004
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12319יעוד שטח לצבורי פתוח29/12/2005
עכותוכניתג/ 12530מגורים עם חזית מסחרית בפינת רחובות הרצל ורמז29/03/2005
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12513בריכת סמיע24/02/2005
משגב, כישורתוכניתג/ 12713כביש גישה לתובל ופלך
מעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 12689מושב אלקוש שינוי לתכנית מפורטת ג/ 265313/03/2007
הגליל העליון, מעין ברוךתוכניתג/ 12729מעין ברוך - הרחבה קהילתית23/09/2004
טבריהתוכניתג/ 13157התחנה המרכזית31/08/2005
קרית שמונהתוכניתג/ 13143הגדלת אחוזי בניה - שינוי לתכנית ג/9948 ג/3708 ג/3681 תרש"צ 20 קריית שמונה30/12/2004
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13210הסטת תוואי דרך מס' 40 ולגיטימציה למבנה קיים, בדרום מערב סכנין27/06/2004
עפולהתוכניתג/ 13228שינוי יעוד מתעשיה לתעשיה משולב במסחר - עפולה31/08/2005
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13234שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים ואיחוד וחלוקה למגרשים09/11/2004
גולן, אל-רוםתוכניתג/ 13314תכנית מתאר לקיבוץ אל-רום15/03/2005
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13380שינוי יעוד משטח תעשיה ומגורים לשטח לתעשיה בצפון מזרח סכנין27/06/2004
טבריהתוכניתג/ 13469בית כנסת נזר ברוך24/02/2005
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 13557הוספת מגרשי תעשיה על חשבון שטחים פתוחים30/12/2004
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13578הצרת רדיוס של צומת בין דרכים 59 ו - 26 באבו סנאן31/10/2004
מרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 13805מגרש תפן יוזמות באזור תעשיה דלתון:21/06/2004
קרית שמונהתוכניתג/ 13848שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור מגורים ברח' פינת הנשיא:21/06/2004
עכותוכניתג/ 13917מסעדת החוף המערבי:23/05/2004
חיפהתוכניתחפ/ 2125מכללת וויצו במושבה הגרמנית06/07/2004
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3036/ 1.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 250/ אשכונת מגורים בצפון אבן יהודה
רחובותתוכניתרח/ 2200שינוי ייעוד של מתחם א' משטח חקלאי לאזור מגורים, שצ"פ, מבני ציבור + גן הפקאן12/12/2007
נס ציונהתוכניתנס/ 176/ אשינוי יעוד החלקה מ-אזור מגורים א-3 ל-אזןר מגורים א2 ושינוי זכויות בניה.07/09/2004
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 4/ אשינוי סעיף..כך שתותר חניה תת קרקעית בהיקף של עד 33% מכמות החניות הנדרשות24/02/2005
עמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 25חלוקה בהסכמה של מגרש לבעלי מקצוע לשלושה מגרשים חדשים.12/08/2004
לודתוכניתלד/ 162שינוי יעוד מגרש מס' 9 ממסחר לתעשיה, הגדלה מ-3 ל- 4 קומות מעל קומות המרתפים.07/09/2004
נתניהתוכניתנת/ 552/ 30שינוי יעוד ממגורים ז' לז' מיוחד, תוספת: שטחי בניה, קומות, יח"ד. הקטנת קוי בנין18/05/2005
רעננהתוכניתרע/ 1/ 537קביעת בינוי, זכויות בניה, איחוד חלקות ללא הסכמת הבעלים, ביטול מסחר.14/11/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2401/ ג"מרכז השלום ג'"15/03/2005
חולוןתוכניתח/ 300/ 3/ דמתחם ביאליק שינוי בינוי13/09/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2077/ אטיילת דוד03/11/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3248מיתקן ספורט ציבורי בצומת אבן גבירול - ש"י עגנון06/07/2009
הרצליהתוכניתהר/ 2066/ מחבית עלמין הרצליה20/03/2008
הרצליהתוכניתהר/ 1731/ בקופ"ח מכבי10/05/2006
הרצליהתוכניתהר/ 2034בית פרוטיאה29/03/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2827שכ' מעוז אביב-הרחבות דיור27/06/2004
שקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142/ 3קיבוץ בית ניר21/06/2004
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 12קרית חינוך שכונת בן-גוריון02/06/2004
עומרתוכנית14/ 03/ 118/ 1שינוי בזכויות בניה מגרש 17 אזור תעשיה עומר17/03/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 151/ 20שינוי בזכויות בניה - שכונה ד' באר שבע27/06/2004
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 71/ אעורף הנמל - אשדוד27/02/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 184/ 6שינוי בזכויות בניה - מגרש 83 - רמות באר שבע15/04/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 93שינוי בזכויות בניה = רחוב אוסישקין - שכונה א' - מגרש 30 - באר שבע10/06/2004
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 165/ 3אתר לחציבת גיר בהר ניצים14/07/2004
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 59בריכות שחיה - באר טוביה27/06/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 13שינוי בזכויות בניה - שכונת נחל בקע באר שבע01/08/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 23שינוי לתכנית מפורטת - שכונת נווה זאב באר שבע15/04/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 94שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים א' - שכונה א' - באר שבע15/04/2004