ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 375 מתאריך 28/01/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית5399שינוי יעוד שטח לשימושים ציבוריים לשעת חרום - שטח בכניסה לואדי ג'וז12/07/2007
ירושליםתוכנית7695סגירת חללים קיימים בבניין לשם הרחבת יח"ד קימות, רח' דולצ'ין 47-55, שכ' ג.משואה
ירושליםתוכנית6487איחוד 2 יח"ד קיימות ליח"ד אחת ותוספת יח"ד חדשה ברח' תחכימוני 15 -שכ' מקור ברוך
מטה יהודה, אדרתתוכניתמי/ 533/ בהרחבת מושב אדרת30/11/2004
ירושליםתוכנית7639הרחבות דיור עבור יח"ד קיימות ותוספת קומה - רח' אנילביץ 64 - קרית יובל31/10/2004
ירושליםתוכנית4882שינוי יעוד וקביעת בינוי להרחבת יח"ד קיימת - רח' השופר 4 - הרובע היהודי27/01/2005
ירושליםתוכנית3718/ אחלוקת מגרש לשניים וקביעת תוספת בניה - שכ' מנחת-כפר30/11/2004
ירושליםתוכנית6860תוספות לשם הרחבות ותוספת קומה לשם תוספת 2 יח"ד חדשות - שכ' א-טור.18/05/2005
ירושליםתוכנית8115הרחבת יח"ד קיימת בקומת הקרקע והריסת מבנה - רח' מכסיקו 9 - שכ' קרית מנחם31/10/2004
מטה יהודהתוכניתמי/ 373/ אחלוקה מחדש של המגרשים וקביעתם לתעשיה, שטחי צבור ודרכים- א.ת הר טוב ב' (תדמיר)31/10/2004
ירושליםתוכנית8528תוספות בניה לשם הרחבות דיור - רח' אוריאל 7, סנהדריה26/08/2004
ירושליםתוכנית8632בנין בן 4 קומות ליצירת 6 יח"ד - שכ' צור באחר03/03/2005
ירושליםתוכנית6940/ אתוספות בניה וקומה לשם הרחבות דיור+מחסנים+מעלית- בעל השאילתות 12 א' גבעת שאול05/04/2005
ירושליםתוכנית8718הקמת 4 בנינים בני 3 קומות לשם 12 יח"ד - שכ' סוואחרה מצפון לכביש האמריקאי27/01/2005
הראל, אבו גושתוכניתהל/ 329שינוי גבולות מגרשים והגדלת זכויות הבניה (אזור מסחרי) - אבו גוש03/05/2005
ירושליםתוכנית8655תוספות לשם הרחבות בקומת החניה ובגג - רח' שמשון 5 - שכ' גאולים.31/10/2004
ירושליםתוכנית2340/ אתוספות לשם הרחבות - רח' שמעון בן גמליאל 29 - שכ' גונן א'.08/02/2005
ירושליםתוכנית9275הוספת קומה מעל בניין קיים לשם הרחבת יח"ד קיימות והוספת 2 יח"ד.חננאל 9, גונן ה'31/10/2004
ירושליםתוכנית9377הרחבת דירת גג קיימת ע"י צירוף מרפסת גג צמודה. רח' הפסגה 12, שכ' בית וגן.31/10/2004
ירושליםתוכנית9368שינוי יעוד שטח לאזור מגורים מיוחד, הקמת בניין בן 2 קומות וקומת מחסן.ג'בל מוכבר30/11/2004
מטה יהודה, נס הריםתוכניתמי/ 845/ בחלוקת נחלה קיימת מס' 1081 לשתי נחלות ע"י הגדלת מגרש 1081 קיים. מושב נס הרים.10/06/2004
קרית שמונהתוכניתג/ 11748שינוי יעוד מאזור תעשיה למסחר ונופש22/04/2004
יזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 11968חלוקה מחדש ושינוי יעוד יוקנעם המושבה26/08/2004
קרית שמונהתוכניתג/ 12032שינוי יעוד משטח מגורים למבני ציבור בית כנסת21/06/2004
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12180הסדרת מערכת דרכים27/09/2005
מטה אשרתוכניתג/ 12392דרך 79 שפור מחלפון גלעם24/12/2006
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12808הסדרת מערכת דרכים מקומית05/02/2006
מטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 12988מתקן טיפול שפכים, כפר מסריק14/11/2004
עמק הירדן, מעגןתוכניתג/ 13237תכנית מתאר מעגן22/12/2011
הגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 13528שינויים במערך הדרכים בחלוקה31/10/2004
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13659שינוי תכנית ג/בת/ 164 - אזור תעשיה רוקן23/09/2004
נהריהתוכניתג/ 13772הגדלת אחוזי בניה ברח' שי עגנון 16 א'14/12/2004
מבוא העמקים, נצרת עיליתתוכניתג/ 13776כביש 77, דרכי שרות לחקלאות בקטע צומת ציפורית-צומת בית רימון
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13936שינוי בתוואי דרך וקווי בנין:06/07/2004
הגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 14025אתר הנצחה לחללי אסון המסוקים בשאר ישוב:17/01/2005
בית שאןתוכניתג/ 14122שינוי יעוד לאזור מרכז עירוני-כולבו קלאב-מרקט-בית שאן:24/07/2005
חיפהתוכניתחפ/ 2080/ ג/ 1217גן לאומי ושמורת טבע - שקמונה27/03/2006
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 684שינוי יעוד שטח חקלאי למגורים א' , מארס באקה23/09/2004
גזר, נעןתוכניתגז/ 30שטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך.13/09/2005
רמלהתוכניתלה/ 1100מגרש מכבי19/06/2006
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 99שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים א' מיוחד בו תותר הקמת 3 יח"ד20/08/2007
טייבהתוכניתטב/ 2899תוספת קומה,הגדלת אחוזי הבניה.הקטנת קו בנין אחורי,קביעת הוראות בניה.15/03/2005
רחובותתוכניתרח/ 9/ זהגדלת מס' היח"ד מ-47 יח"ד בשני המגרשים, ל-76 יח"ד בשני המגרשים.23/09/2004
פתח תקוהתוכניתפת/ 1230/ 60בית הברון שינוי יעוד ממגרש מיוחד - דיור מוגן לקשיש.08/01/2009
גזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 20חלוקת מגרש מקצועי מס' 105 לשלושה מגרשים, הריסת מבנים, גדרות ופרגולה.18/05/2005
נתניהתוכניתנת/ 401/ 11/ דתוספת זכויות בניה, הגדלת תכסית, הקטנת קוי בני, תוספת קומה.28/11/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 170/ 2/ א/ 8בית אבות דיור מוגן (כולל מחלקה סיעודית).31/10/2004
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 11/ א/ 14המגן פינת חנקין הרחבת דרך קימת תוספת יח"ד שינוי הוראות בדבר בינוי גובה מס' קומ14/12/2004
רעננהתוכניתרע/ 1/ 522תוספת שטח עיקרי בקומת קרקע במבנה ב' בהתאם למסומן בתשריט.03/05/2005
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6174הוספת תכליות לש.צ.פ.: הקמת מתקנים הנדסיים תת קרקעיים עבור חשמל, בזק, מים ביוב.10/05/2006
טייבהתוכניתטב/ 3173העלאת אחוזי בניה מ-30% לק' ל-35% לק', הקטנת קו בנין צדדי ואחורי, קו בנין למרתף25/01/2006
רחובותתוכניתרח/ 2103/ 3/ ויצירת מסגרת תכנונית ע"י שינוי יעוד הקרקע ממסחרי לאזור מגורים א' 14 יח"ד.12/08/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3319מתחם יצחק שדה (חסן ערפה)28/11/2005
חולוןתוכניתח/ 511גבעת התחמושת14/07/2004
רמת גןתוכניתרג/ 1097/ 2תוספת שטח לשימוש משרדי הנהלת מרכז התרבות27/06/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3355מגורים יד לבנים 2324/02/2005
תוכנית30/ 03/ 270כרייה ושיקום שדה חצבה ב'09/11/2004
באר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכנית8/ 03/ 114/ 5מושב תלמי יחיאל - הגדלת אזור המגורים ומשקי עזר29/09/2005
באר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 14הקמת 2 מגרשים, אזור מגורים א' - מושב ינון14/07/2004
רהטתוכנית17/ 03/ 196/ 3מגרש 96 - שכונה 29 - הגדלת שטח המגרש - רהט07/07/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 19שינוי בזכויות בניה רח' רבקה - שכונת נחל עשן באר שבע14/07/2004
רהטתוכנית17/ 02/ 402תכנית מתאר רהט13/03/2007
חבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 169מנחת ספורטיבי למטוסים קלים "שיטים"08/02/2005
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 12מפעל "טנא עוף" - שגב שלום29/03/2005
שקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 7פיצול נחלה מס' 8 - מושב סגולה
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 153שינוי זכויות ומגבלות בניה - מגרש 5010 רחוב ירושלים06/07/2004
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 7מגרש 915 ערערה בנגב17/08/2005
אבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 02/ 101ישוב בדואי חדש קסר א סר05/04/2005
אבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 03/ 112מרכז שרותים לישוב בדואי קסר א סר05/04/2005
רהטתוכנית17/ 03/ 389/ 3מגרש מסחרי - שכונה 2 - שינוי בזכויות בניה - רהט14/07/2004
שמעונים, אשכול, תלמי אליהותוכנית7/ 03/ 152/ 11/ אשכונת מגורים - תלמי אליהו26/08/2004
שקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 3/ אמושב שדה משה12/08/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 199/ 3שינוי בזכויות בניה -- רובע רמות רבתי - מגרש 51 - באר שבע26/08/2004
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 93אקואריה - אילת27/09/2005
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 172אקואריה - חבל אילות27/09/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 24שינוי בזכויות בניה - מגרש 14 שכונת רמות באר שבע27/06/2004
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 68בית כנסת "בית אל - רחוב הברוש - דימונה06/07/2004
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 319/ 5שכונה 43 - כסייפה27/06/2004
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 143מרכז אוטיסטים - באר שבע26/08/2004