ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 227 מתאריך 24/02/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודהתוכניתמי/ 884יעוד ואיתור שטחים למטרת חציבה - מחצבות עציונה.
משגב, חרשיםתוכניתג/ 9762שינוי וחלוקה חדשה של שטחים מייעוד יעור למלאכה, לבניני ציבור, נופש וקייט, מג08/02/2005
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12014שכונה אבו שאח שינוי תכנית מתאר ג/ 7025
עמק הירדןתוכניתג/ 12120מחצבות כנרת - פוריה , הרחבה14/12/2004
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12547שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים ב' לגיטימיה למבנה קיים ירכא10/06/2004
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12965שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' - צפון מערב , ירכא24/02/2005
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13613שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב' בצפון מערב ירכא07/07/2005
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
מטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 45תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- מחצבת עציונה
תוכניתתממ/ 5/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון23/05/2005
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתתממ/ 2/ 28תכנית מתאר מחוזית - מחוז צפון - שינוי מס' 28 - שכונת אבו שאח, שפרעם07/07/2005
משגב, חרשיםתוכניתתממ/ 2/ 38תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 38 -חרשים - תוספת יחידות דיור23/09/2004