ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 228 מתאריך 09/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 11603שינוי יעוד מחקלאי למגורים, עילבון, מתאר 105/04/2005
נהריהתוכניתג/ 12550שכונת מגורים, מתחם א', נהריה30/11/2004
הגליל המזרחי, עמק הירדן, יבנאל, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 13349פוריה כפר עבודה מתחם מזרחי c21/09/2006
הגליל המזרחי, עמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 13348פוריה כפר עבודה מתחם מזרחי B09/08/2006
עמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 13347פוריה כפר עבודה מתחם מערבי D
עמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 13468הרחבת מלון נוף גנוסר
טבריהתוכניתג/ 13701פארק עתיקות טבריה ושיקום מחצבת ברניקי, טבריה17/01/2005
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 4תוכנית זמ/ 584/ 4
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
תוכניתתמא/ 13/ 5/ א/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים -חוף הים התיכון-שינוי מס' 5/א העברת צנרת26/08/2004
תוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 5כניסה דרומית לשער אפרים -תכנית לשינוי יעוד משצ"פ לקרקע חקלאית