ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 181 מתאריך 02/02/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק הירדןתוכניתג/ 11866מתקן הנדסי בהר האושר23/05/2004
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12454שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מתקן הנדסי - תחנת שאיבה בדיר חנא
מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתג/ 12746ישוב קהילתי "זיו הגליל", הרחבה21/07/2008
צפתתוכניתג/ 12951רמת רזים - דרום
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13118בית קברות נוצרי07/07/2005
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13251הרחבת שטח למגורים14/11/2004
צפתתוכניתג/ 13465כביש מעלה ואדי חמרה
יזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 13783עדי - תוספת 2 מגרשים בשכונת החרוב29/09/2005
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13792שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' ושצ"פ בצפון מזרח ירכא24/07/2005
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13873שינוי והרחבה לתכנית מתאר טורעאן:30/12/2004
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13947שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' במערב ירכא:03/03/2005
מעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 13995שינוי יעוד לתיירות ונופש, מושב מנות
מנשה-אלונה, מנשה, מעניתתוכניתמ/ 331קיבוץ מענית31/08/2005
חוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 15שינוי מחקלאי לחקלאי מיוחד
לודתוכניתלד/ 751שינוי מחקלאי ומשטח מבני צבור לתכנון שכונת מגורים חדשה.05/01/2012
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 260מתחם יואב07/07/2005
שקמים, יואבתוכניתד/ 6/ 02/ 272דרך מקומית קרית גת - נחלה
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 6הרחבת אזור מגורים - קיבוץ זיקים07/07/2005
שקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 41תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 41 ישוב כפרי מוצע חרוב23/05/2005
תוכניתתמא/ 3/ 76שינוי מיקום מחלף כפר יונה על דרך מס' 5718/05/2004
תוכניתתמא/ 3/ 75שינוי תוואי דרך אזורית מס' 333 ; דרך מס' 358 ; דרך מס' 3501/08/2004
מטה אשר, מזרעהתוכניתתממ/ 2/ 39תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 39 - הרחבת הישוב אלמזרעה10/06/2004
בקשה ועדה מקומיתלדם/ 20030465אנטנה סלולרית של פרטנר לתקשורת בצומת רנתיס
בקשה ועדה מקומיתמי/ 20030019שימוש חורג ממבנה לול קיים לאחסנה במסילת ציון.
בקשה ועדה מקומיתלדם/ 20030214אנטנות סלולריות לתקשורת במושב רמות מאיר.