ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 185 מתאריך 29/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בית שמשתוכניתבש/ 114/ אקביעת יעוד לבניית 58 יח"ד, מסחר, מוסדות ציבור וכו'31/10/2004
יזרעאלים, עמק יזרעאל, סואעד (חמרה)תוכניתג/ 10748תכנית מתאר לישוב חמרה סוויעד24/04/2006
הגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 13403גן לאומי ברעם הרחבה30/11/2004
הגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 13750תכנית מפורטת בית עלמין כורזים
הגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 13749כרכום - בית עלמין
הגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 13748כחל - בית עלמין
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13754שיקום מחצבת גולני31/08/2005
זבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 33/ בכפר ילדים ונוער "אהבה" - שינוי יעוד קרקע, כפר ביאליק28/11/2005
חוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 21/ ומתקן טיהור שפכים מעין צבי17/01/2005
גזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 24הכשרת קרקע חקלאית כריית חול והטמנת פסולת יבשה-נען.26/12/2007
זמורה, שורקותתוכניתמח/ 217קטע צומת גדרה - צומת ראם.30/01/2007
שורקות, ברנר, בניהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 435בקשה לשמוש חורג לשיפוץ מכונות לנגרות.
באר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 60דרך מס' 40 - קטע צומת גדרה - צומת ראם24/01/2007
תוכניתתמא/ 36/ בתכנית מתאר ארצית לתקשורת - מתקני שידור גדולים
תוכניתתמא/ 37/ גתכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי קטע דור חגית (ע"פ שינוי מס' 1 לתמא)01/08/2004
בקשה ועדה מקומיתמשג/ 20030131מתקן תקשורת סלולרית.