ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 400 מתאריך 29/04/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית6884קביעת מערך יעודי קרקע ובינוי ל - 242 יח"ד חדשות - מתחם תע"ש, בית הכרם
ירושליםתוכנית6914הפיכת שטח ממחסנים ל-2 יח"ד חדשות ותוספת בניה לשם הרחבת חדר מדרגות-שכ' בית צפפה03/03/2005
ירושליםתוכנית8186שינוי במערך יעודי הקרקע וקביעת בינוי להקמת בנייני מגורים - שכ' רמות07/09/2004
ירושליםתוכנית7536/ אשימוש קומת מרתף כאולם אירועים ותוספת מעלית - רח' הפסגה 5 - שכ' בית וגן
ירושליםתוכנית8147תוספות לשם הרחבות, יח"ד חדשה והשלמת קומת מרתף לחנויות ומחסנים -רח' אבינדב 20.22/05/2008
ירושליםתוכנית3203/ בהוספת קומה לבניין קיים - האוניברסיטה העברית הרצ"פ - בניין מדעי החברה17/04/2005
ירושליםתוכנית7568הרחבת יח"ד קיימות ותוספת קומה עבור 2 יח"ד נוספות- שכ' בית חנינה05/04/2005
ירושליםתוכנית7842תוספת קומות לבנין - רח' שבטי ישראל, שכ' מורשה17/04/2005
ירושליםתוכנית6988בנין בן 7 קומות לישיבת קמניץ - רח' יחזקאל - שכ' הבוכרים.20/12/2005
ירושליםתוכנית7914תוספת בניה בקומת מסד ליח"ד חדשה ומחסנים ותוספות בניה להרחבות-רבדים 30, ארנונה30/12/2004
ירושליםתוכנית7464/ אקביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש - שכ' בית חנינא.03/03/2005
ירושליםתוכנית8667שינוי יעוד וקביעת בינוי לבנין בן 5 קומות ליצירת עד 13 יח"ד - שכ' בית יעקב14/12/2004
ירושליםתוכנית8776תוספת קומה לשם הרחבת יח"ד הגדלת מס' קומות מ -3 ל-4 -רח' שכטמן יוסף -רמות03/03/2005
ירושליםתוכנית8114תוספת קומה וחצי ליצירת 6 יח"ד חדשות - שכ' גונן /בית צפפא- רח' קנאי הגליל05/04/2005
ירושליםתוכנית6629/ אהגדלת מס' קומות מ -4 ל -6 מעל קומת מרתף וקביעת 17 יח"ד מרבי בבנין -מקור חיים27/01/2005
ירושליםתוכנית7265חזית מסחרית ,מפרץ חניה ובנין חדש בן 2 קומות - רח' הרוסמרין 31 - שכ' גילה.25/01/2006
ירושליםתוכנית7528הכשרת 2 יח"ד חדשות הכשרת תוספות להרחבות - שכ' א-טור.17/04/2005
ירושליםתוכנית7715תוספת קומה לשם הרחבת הדירות מתחת - רח' ישראל בן זאב 19-23 - שכ' רמות.15/03/2005
ירושליםתוכנית8782תוספת 2 קומות לשם תוספת 4 יח"ד חדשות - שכ' שועפט.05/04/2005
ירושליםתוכנית8908הקמת בנין חדש והוספת תוספת לבנין קיים- שכ' שועפט29/03/2005
ירושליםתוכנית8541הקמת בניני מגורים חדשים ,203 יח"ד שכ' א- סווחרה04/12/2008
ירושליםתוכנית9171הוספת קומה לשם הרחבת דיור בקומה שמתחת. רח' מאיר פנים 2- שכ' רוממה.24/02/2005
ירושליםתוכנית9094שינוי יעוד אזור,הרחבת יח"ד קימות,הוספת מעלית וקומה חדשה.רח קב ונקי 5,מקור ברוך17/04/2005
ירושליםתוכנית6532חפירת מרתף, הוספת תוספות לשם הרחבת יח"ד קימות בקומת ק'+א'.הנ' סאלד 15 -ק' מנחם03/11/2005
ירושליםתוכנית5940/ אתוספת קומת מרתף מתחת לדירה קיימת לשם הרחבתה. רח' יהושע בן נון 43, שכ' גונן27/01/2005
ירושליםתוכנית9183סגירת מרפסות קיימות והוספת מפלס גלריה. רח' בועז 5, שכ' גאולים.03/03/2005
ירושליםתוכנית4908/ אקביעת בינוי לתוספת קומה לשם תוספת 2 יח"ד חדשות. רח' מוגיר א-דין, שייך ג'ארח.07/09/2004
ירושליםתוכנית9510שינוי יעוד מאזור מגורים 4 לאזור מגורים 4 מיוחד. רח' מבוא המאבק 1, שכ' ג' שפירא03/03/2005
ירושליםתוכנית8005/ אתוספות בניה בקומת ק' לשם הרחבת חנויות קיימות, הרחבת יח"ד קיימות. עמק רפאים 74.29/03/2005
ירושליםתוכנית7457הרחבת יח"ד קיימת בקומה השלישית. רח' המשוררים 2 , הרובע היהודי.08/06/2005
ירושליםתוכנית9048הוספת שימוש של גני ילדים למגרש המיועד לבניין ציבורי. רח' הרב ז'ולטי, רכס שועפט16/02/2006
ירושליםתוכנית8069קביעת תוספת בניה לבית ספר קיים. שכ' ראס אל עמוד.05/04/2005
כרמיאלתוכניתג/ 9941מרכז תעשיה ומסחר, שינוי למתאר05/04/2005
עמק המעיינותתוכניתג/ 10509מחצבת דושן, שינוי למתאר08/02/2005
הגליל המזרחי, הגליל העליוןתוכניתג/ 11668דרך מס' 90 קרית שמונה-מטולה29/03/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 12292מבנן מגורים מושב בלפוריה30/11/2004
עמק המעיינות, רשפיםתוכניתג/ 12500רשפים - הרחבה קהילתית29/03/2007
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 12514שמורת טבע ונחל ראש פינה13/09/2005
הגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 12682איילת השחר - תכנית מתאר15/03/2005
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 12759הגדרת זכויות והגבלות בנייה למבני ציבור בחצור31/12/2006
הגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 12871שינוי יעוד מחקלאי למגורים.24/02/2005
הגליל התחתוןתוכניתג/ 12894כביש גישה קבר יתרו23/09/2004
אצבע הגליל, הגליל העליון, מבואות החרמון, ראש פינהתוכניתג/ 12986הרחבת גן לאומי חצור12/12/2006
נצרתתוכניתג/ 13194הרחבת שטח למגורים23/09/2004
נצרתתוכניתג/ 13312ריתכנון שכונת מגורים והוספת מלונאות ומסחר17/04/2005
בית שאן, עמק המעיינותתוכניתג/ 13333תוואי דרך מס' 90
הגליל המזרחי, עמק הירדן, יבנאל, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 13349פוריה כפר עבודה מתחם מזרחי c21/09/2006
מגדל העמקתוכניתג/ 13357הגדלת זכויות בניה ק. היסוד מ. העמק
צפתתוכניתג/ 13406הקמת מעון יום בקרית חב"ד07/09/2004
הגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 13403גן לאומי ברעם הרחבה30/11/2004
טבריהתוכניתג/ 13470שכונת מגורים ברחוב אור חיים15/03/2005
נהריהתוכניתג/ 13533מגורים משולב במסחר, משרדים ושמוש ציבורי
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 13588פיצול נחלה - אלון הגליל26/08/2004
עפולהתוכניתג/ 13648קיוקסים15/03/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 13654ארוח כפרי - בית שערים08/02/2005
מעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 13667הגדלת שטח מגורים בנחלה 3(12) במושב חוסן23/09/2004
נצרתתוכניתג/ 13675הרחבת אזור מסחר ומלאכה23/09/2004
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13712א.ת. קורן מערב08/02/2005
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13827תכנון שכונת מגורים בת 70 יח"ד:08/06/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 13820בית שערים - תוספת מגרשים26/08/2004
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13873שינוי והרחבה לתכנית מתאר טורעאן:30/12/2004
מעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 13896הרחבת דרך - שינוי תכנית ג/ 685:18/05/2005
יקנעם עיליתתוכניתג/ 13940בית כנסת רח' רימון:31/10/2004
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13966ביטול שצ"פ ומבנה ציבור לצורך מגורים:14/11/2004
עפולהתוכניתג/ 14298פרוייקט הרימון-שינוי יעוד מגורים ג' -למגורים ג' מיוחד-עפולה14/07/2004
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14384ביטול הפקעה והתוית דרכי גישה-ריינה30/11/2004
נצרתתוכניתג/ 14400שינוי בהוראות וזכויות בניה- נצרת31/10/2004
שומרון, פוריידיסתוכניתש/ 936הרחבת שביל והפיכתו לדרך משולבת גבעת פרדיס.23/05/2006
חיפהתוכניתחפ/ 2049/ אמתחם מגורים משולב בעסקים בחליסה בין רח' אני מאמין ודרך בר יהודה.06/03/2006
מורדות הכרמל, נשרתוכניתמכ/ 334/ טשינוי בגובה מבנה, מספר קומות ומספר יח"ד.03/03/2005
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 240/ אשינוי הוראות בניה בגוש 10725 מגרשים 12, 44/103/03/2005
חוף הכרמל, ניר עציוןתוכניתחכ/ 126/ המתקן טיהור שפכים - ניר עציון09/11/2004
טייבהתוכניתטב/ 2482פרויקט מסחרי.
נתניהתוכניתנת/ 650/ 4.03/05/2005
לב השרון, שרונים, צורן קדימהתוכניתמח/ 128/ אדרך מס' 562 בין קדימה לדרך מס' 57.08/11/2005
לב השרון, שרונים, צורן קדימה, צור משהתוכניתמח/ 128/ גדרך מס' 561 בין דרך מס' 562 לצור משה.08/11/2005
טייבהתוכניתטב/ 2897שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים ג'.שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לדרך05/01/2006
טייבהתוכניתטב/ 2684קביעת קו בנין אחורי בהתאם לקיים למגרש 28/56/1.העלאת אחוזי בניה07/07/2005
נתניהתוכניתנת/ 800/ 47תוכנית נת/ 800/ 4714/11/2004
נתניהתוכניתנת/ 800/ 64תוכנית נת/ 800/ 6408/07/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 5תוכנית הר/ 1000/ 19/ 517/01/2005
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 14שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור שטח למבני ציבור.31/10/2004
עמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 138/ 3הרחבה שלב ב' -הדר עם03/11/2005
טייבהתוכניתטב/ 3076בטול קונטור בניה קודם וקביעת קונטור חדש,העלאת אחוזי בניה.שינוי יעוד קומה20/12/2005
שורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 14הסדרת מגרש המיועד למגורים בנחלה ע"י שינוי מש.פ.פ. ומגורים א' למגורים בנחלה..14/11/2004
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3071/ 3תוספת קומה בשטח כ- 580 מ"ר.
ראשון לציוןתוכניתמח/ 198/ אדרך מס' 44 - צומת ראשל"צ רמפה שלב א' מחלף צריפין.
הוד השרוןתוכניתהר/ 302/ 23הגדלת יח"ד כולל הגדלת שטחי בניה, תוספת 1 יח"ד סה"כ 3- גיל עמל17/01/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 60/ 3/ 9הוספת 120 מ"ר לשטחים העיקריים והפחתתם מהשטחים למטרות שרות.13/09/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 1152/ 17שינוי יעוד:ש.צ.פ. ל-ש.פ.פ, ממגורים ב' למגורים ג', בניית 13 יח"ד ב- 6 קומות ע"ע30/11/2004
אלעדתוכניתאל/ 195/ 3/ 3אלעד -רובע A תוספת 14 יח"ד31/10/2004
גזר, נצר סרניתוכניתגז/ 20/ 2/ אפרוט הוראות בניה למגורים ב- גז/ 20/ 2 וקביעת הוראות בדבר תכנית בינוי ופתוח.24/02/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 5/ 67רוטשילד פינת ההדרים,ח' 623 מ-ד'+חזית מסחרית,למסחרי+מגורים,ח' 624 מ-ד למסחרי+מג14/11/2004
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 202שינוי קו בנין בחזית אחורית, ובחזית קדמית. הגדלת אחוזי בניה, ומס' יח"ד-קלנסוואה27/01/2005
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 203שינוי קו בנין בחזית דרומית ובמזרחית, הגדלת אחוזי בניה בק"ק, הגדלת מס' יח"ד.27/01/2005
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 262שינוי ממגורים א', לא' מיוחד הגדלת מס' יח"ד מ-1 ל2 במבנה דו משפחתי סה"כ 608/11/2005
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 15/ לוקביעת זכויות בניה להרחבה אחידה למבנים באזור מגורים ג' בתחומי התכנית.31/10/2004
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1410/ 4הגדלת שטח הבניה העיקרי, הקטנת קוי בנין צדדיים.03/03/2005
נס ציונהתוכניתנס/ 123/ אקרית ויצמן - הרחבת פארק המדע.29/03/2005
עמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 7שינוי בגבולות השטח המיועד למגורים בנח' חקלאית,ללא שינוי בשטח הכולל המיועד למגו29/09/2005
רחובותתוכניתרח/ 2102/ 1/ גהגדלת שטח הבניה העיקרי המותר במגרש ב-19.2 מ"ר עפ" הקיים בשטח.18/05/2005
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 32שינוי יעוד החלקה ממגורים ב', למגורים ג' מ-6 יח"ד למגרש ל10, הגדלת מס' קומות.07/09/2004
רחובותתוכניתרח/ 9/ טהגדלת זכויות הבניה המותרים ליח"ד,תוספת של 23 מ"ר לכל יח"ד בחלל גג הרעפים.31/10/2004
רמת גןתוכניתרג/ 1258מתחם מחלבות31/08/2005
רמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 356תחנת שאיבה לביוב-M-103/11/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3208נמל תל- אביב23/05/2006
שמעוניםתוכניתד/ 7/ 02/ 305/ 22דרך מס' 358 בקטע כביש 31 - שומריה18/08/2008
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 101הקמת מתקן שאיבה ברח' חבצלת הנגב נווה נוי23/09/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 134הרחבת שטח הקיוסק בצומת רחוב גוש עציון וחניה - שכונה ג'23/09/2004
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 121עמק שרה שלב ה'01/08/2004
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 126/ 33שכונת שמשון - רחוב שפירא אשקלון26/08/2004
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 156פיסגת אפרידר - אשקלון26/08/2004
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 448מתקן טיפול בשפכים ומאגר מים מצפון למושב פטיש07/09/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 16שינוי בזכויות בניה - שכונה ו' - באר שבע14/11/2004
אשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 22מגרש 30 - רובע סיטי - אשדוד30/11/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 212/ 12תוספת ש.פ.פ. לקבוצת מגרשים - שכונת נווה מנחם - באר שבע12/12/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 52שינוי בזכויות בניה - מגרש 10 - רובע יא' - רחוב נחל שניר - אשדוד26/01/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 144שכונה ג' - רחוב גוש עציון - באר שבע14/07/2004