ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 187 מתאריך 03/05/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, מחסיהתוכניתמי/ 978הקמת תחנת תידלוק, בנין מסחרי ואולם ארועים - מושב מחסיה.23/11/2005
הגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 12342הרחבת כפר יחזקאל20/08/2007
עמק המעיינות, תל תאומיםתוכניתג/ 12508בריכת מים ליד תל תאומים23/07/2007
מגדל העמקתוכניתג/ 13140מוסדות נר הצפון - מגדל העמק05/02/2006
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 13885מחצבת שיש יפתח08/11/2005
עמק הירדן, אלמגורתוכניתג/ 13971הרחבת מושב אלמגור
הגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 14119כביש עוקף-כפר יובל:
טייבהתוכניתטב/ 2260/ 2.
שורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76/ 6כפר נופש פלמחים
טייבהתוכניתטב/ 3068שינוי יעוד מאזור חקלאי07/03/2010
שורקות, חבל יבנה, ניר גליםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 429בקשה לש.ח.בשטח מחפורת קיימת למילויה בפסולת בניין.
עמק לוד, חמדבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 782שמוש חורג למטרת איחסון ציוד משרדי.
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 28שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', דרכים, ש.צ.פ., ש.ב.צ.
מצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4158הרחבת בית עלמין קיים, ש.צ.פ., דרך ואזור מגורים לבניית 18 יח"ד.27/09/2005
שרונים, אבן יהודהבקשה ועדה מקומיתהצ/ ש/ 376שמוש חורג לתחנת מעבר לפסולת קשה.
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 163שכונות אורות - קרית מלאכי05/01/2006
שמעונים, אשכול, שדי אברהםתוכנית7/ 03/ 277/ 1הרחבת מושב שדי אברהם27/09/2005
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 284יער גוש אבטח (יער חסה) - שקמים15/02/2005
תוכניתתמא/ 3/ 82תמ"א לדרכים שינוי מס' 82 שינוי תואי דרך ראשית 6/ 70 מצפון לדרך ראשית מס' 8528/10/2004