ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים

מס' 290 מתאריך 17/05/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13118בית קברות נוצרי07/07/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 13320הרחבת גבעת אלה09/07/2006
מטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 13671אזור מבני משק05/01/2006
הגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 13760שינוי יעוד מחקלאי למגורים12/07/2007
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 4תוכנית זמ/ 584/ 4
דרום השרון, צופיתתוכניתשד/ 111/ 4לשנות ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ולייעד שטחים ל - 12 יח"ד חדשות.28/02/2008
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 267/ אשכונת מגורים חדשה באבן יהודה 260 יח"ד.24/09/2009
בני שמעון, להבתוכנית7/ 02/ 305/ 41אזור נופש וספורט יער להב27/09/2005
באר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 6קיבוץ חצור06/03/2006
שמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 5הרחבת הישוב שדה צבי08/06/2005
תוכניתגז/ מק/ 487/ 17תחנת תדלוק בצפריה.01/12/2004