ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 237 מתאריך 15/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 11808שכונה קהילתית, קיבוץ אשדות יעקב מאוחד17/01/2005
הגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 13750תכנית מפורטת בית עלמין כורזים
הגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 13749כרכום - בית עלמין
הגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 13748כחל - בית עלמין
הגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 14457הרחבת קיבוץ הגושרים, בשילוב מוקדי תיירות,מסחר ושרותי דרך13/03/2007
זבולון, אבטיןתוכניתזב/ 68בית העלמין היהודי החדש לחיפה בתל רגב .18/05/1995
זבולוןתוכניתזב/ 68/ דבית עלמין "תל רגב".03/11/2005
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ כבשינוי יעוד אזור בית הבראה ומלונאות למגורים במערב שמורת זכרון31/08/2005
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ יטשינוי יעוד ממלונאות ונופש למגורים ושטחים לאיחוד וחלוקה17/08/2005
תוכנית30/ 03/ 270כרייה ושיקום שדה חצבה ב'09/11/2004
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 61מוסד חינוכי שיקומי- שנטי במדבר05/04/2005
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית/ ולנתעדיון עקרוני
נושאמת/ קריותמרחב מקומי קריות.
נושאמת/ חיפה - מחוזי/ גלילימרחב תכנון מחוזי גלילי - חיפה