ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 480 מתאריך 07/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית6885תכנית מתאר למצפה נפתוח - 1395 יחידות דיור
הגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 11156דרך מס' 90 - צומת עמיעד12/01/2006
יזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 11277תכנית מפורטת למבנן מגורים יוקנעם
הגליל העליון, חולתהתוכניתג/ 12339שכונה חדשה - חולתה27/09/2005
יזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 12635פארק רמות מנשה30/04/2007
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13118בית קברות נוצרי07/07/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 13320הרחבת גבעת אלה09/07/2006
מטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 13671אזור מבני משק05/01/2006
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 135מקבת ינוב - מגורים,בניני צבור,מסחר משולב עם דיור,ש.צ.פ.08/07/2010
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 4תוכנית זמ/ 584/ 4
דרום השרון, צופיתתוכניתשד/ 111/ 4לשנות ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ולייעד שטחים ל - 12 יח"ד חדשות.28/02/2008
שורקות, חבל יבנה, ניר גליםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 429בקשה לש.ח.בשטח מחפורת קיימת למילויה בפסולת בניין.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 267/ אשכונת מגורים חדשה באבן יהודה 260 יח"ד.24/09/2009
זמורה, שורקותתוכניתמח/ 217קטע צומת גדרה - צומת ראם.30/01/2007
בני שמעון, להבתוכנית7/ 02/ 305/ 41אזור נופש וספורט יער להב27/09/2005
שקמים, לכישתוכניתד/ 6/ 02/ 279דרך מספר 358 - קטע שומריה - שקף25/09/2006
באר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 6קיבוץ חצור06/03/2006
שמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 5הרחבת הישוב שדה צבי08/06/2005
באר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 60דרך מס' 40 - קטע צומת גדרה - צומת ראם24/01/2007
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול
תוכניתגז/ מק/ 487/ 17תחנת תדלוק בצפריה.01/12/2004