ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 449 מתאריך 06/07/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודהתוכניתמי/ 884יעוד ואיתור שטחים למטרת חציבה - מחצבות עציונה.
טבריהתוכניתג/ 8957מלון חוף רון, תכנית מפורטת לתכנית מתאר ארצית ג / 8100.08/02/2001
תוכניתתמא/ 10/ א/ 3תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - תחנת הכח ת"א.
מטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 45תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- מחצבת עציונה
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל31/07/1986
עמק חפר, בת חפרתוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 6תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לדרך מילוט לבת-חפר-גשר מעל דרך מס' 628/10/2004
מטה יהודה, נתיב הל"התוכניתתממ/ 1/ 39כפר נופש "עמק דוד"17/08/2005
תוכניתתמא/ 31/ א - שינוי מס' 4שינוי מס' 4 להוראות תמ"א/31/א28/10/2004
תוכניתתמא/ 37/ דתכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי -חיבור מערת ההולכה לאזור תעשיה חדרה28/10/2004
קרית גת, שקמים, יואבתוכניתתממ/ 4/ 14/ 48תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום -שינוי מס' 48 -קרית גת - הגדלת אזור הבינוי העירוני24/10/2007
אילת, חבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילות24/10/2007
מבוא העמקים, ריינהתוכניתתממ/ 2/ 43תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 43 - הרחבת הישוב ריינה07/07/2005
מעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתתממ/ 2/ 41תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, שינוי מס' 41 - הרחבת הישוב נווה זיו28/02/2006
הגליל התחתוןתוכניתתממ/ 2/ 45תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, שינוי מס' 45 - כפר נהר הירדן31/05/2005
נושאתקנות/ 02/ 21מערכת מיזוג אויר בבנין