ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 190 מתאריך 21/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 10883קיבוץ הגושרים - שינוי למתאר08/12/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 11762קולחי חיפה מתקן הנדסי (כפר יהושע)
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 13580שדה אליעזר - תוספת מגרשי מגורים28/08/2006
הגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13656שרותי דרך עילבון מערב23/07/2007
מטה אשר, יסעורתוכניתג/ 14076הרחבת קיבוץ יסעור12/12/2006
מרום הגלילתוכניתג/ 14176דרך מס' 85 צומת חנניה - צומת נחל עמוד
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14240שינוי יעוד משטח חקלאי ומשטח לתכנון בעתיד לתעשיה משולב במסחר, א"ת ירכא:07/07/2005
חוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ מק/ 23/ נבהרחבת מגורים - מושב גבע
עמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 7שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור תעשיה ומלאכה,התווית דרכים12/12/2006
לב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 4/ 22/ 25תוכנית צש/ 4/ 22/ 2528/11/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 27תוכנית הר/ 485/ 2726/02/2007
רחובותתוכניתרח/ 2004/ 5ש.יעוד של מגר- 8א,8,6,4 מ- תעשיה מלאכה ומתקנים הנדסיים ל-תעשיהמלאכה ומסחר03/09/2009
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 266שינוי יעוד מקרקע חקלאית ל:מגורים, כבישים, ש.צ.פ., ש.ב.צ. קדימה.10/07/2008
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 267שינוי יעוד מקרקע חקלאית ל: מגורים, כבישים, ש.צ.פ., ש.ב.צ. קדימה.23/06/2008
שורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 15קביעת זכויות בניה במגרש החקלאי למטרת שירותי תיירות ונופש.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 275שינוי מקרקע חקלאית למגורים, לכבישים, לש.צ.פ., ולש.ב.צ.31/07/2008
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 48שמורת טבע בריכת זמורות03/11/2005
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 38שמורת טבע יער כרמיה19/06/2006
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 02/ 303/ 22/ אהרחבת אזור התעשיה - קיבוץ ברור חיל07/07/2005
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 30מסוף מטענים "קרני" ומתקני שרות ואחסנה14/12/2004
שמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121/ 3מושב פטיש - הרחבה שלב ב'14/12/2004
שקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ מק/ 2053אזור תעשיה - משואות יצחק
עמק המעיינותתוכניתתממ/ 2/ 37תכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז הצפון - שינוי מס' 37 - ישוב חדש: מיכל
להביםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 42תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרום - שינוי מס' 42 - דרך היין ברמת הנגב28/06/2007
תוכניתתמא/ 37/ דתכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי -חיבור מערת ההולכה לאזור תעשיה חדרה28/10/2004
בקשה ועדה מקומיתגעל/ 2003222שימוש חורג לגן ארועים ושימוש חורג במחסן לשרותים.
בקשה ועדה מקומיתערן/ 321904הקמת מתקן שידור בגובה 54 והקמת ביתן בשטח 17.50 מ"ר.
בקשה ועדה מקומיתשפג/ 2003/ 126הקמת מתקן תקשורת בקרקע חקלאית - שטחים פתוחים בכאבול
בקשה ועדה מקומיתשמר/ 20021508שימוש חורג להקמת קרקס אוהל מבני שרות ומתקנים בשטח חקלאי.
בקשה ועדה מקומיתמאל/ 20030224שימוש חורג למערום העפר בכפר קרע.