ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 243 מתאריך 17/08/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12614שכונת מגורים, ריינה24/03/2010
מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתג/ 12746ישוב קהילתי "זיו הגליל", הרחבה21/07/2008
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12779הרחבה למגורים בטורעאן08/12/2005
מטה אשרתוכניתג/ 13167מאגר מעלות, געתון ב',17/04/2005
הגליל התחתוןתוכניתג/ 13782כפר נופש - נהר הירדן (לילדים עם מחלות בסיכון גבוה)30/04/2006
חבל מודיעין, נופךתוכניתגז/ 47/ 4/ אתוכנית גז/ 47/ 4/ א
הוד השרוןתוכניתהר/ 1202מתחם 531 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה עתירת ידע,מגורים,מוסדות צבור,ש.צ.פ. דרכים.
שורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 9תוכנית בר/ 13/ 9
גזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 24הכשרת קרקע חקלאית כריית חול והטמנת פסולת יבשה-נען.26/12/2007
לוד, עמק לודתוכניתמח/ 213אזור תעשיה צפוני לוד א ו-ב, תחנת רכבת, בית קברות, ש.צ.פ. מתקן חב' חשמל.
יבנה, ראשון לציון, שורקותתוכניתמח/ 148פרוזדור מסילת הברזל בקטע ראשל"צ - פלשת.30/11/2006
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
מבוא העמקים, ריינהתוכניתתממ/ 2/ 43תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 43 - הרחבת הישוב ריינה07/07/2005
מעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתתממ/ 2/ 41תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, שינוי מס' 41 - הרחבת הישוב נווה זיו28/02/2006
הגליל התחתוןתוכניתתממ/ 2/ 45תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, שינוי מס' 45 - כפר נהר הירדן31/05/2005