ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים

מס' 293 מתאריך 16/08/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתתוכניתג/ 8954שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, נצרת.08/11/2006
הגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 13507הרחבת הזורעים17/08/2005
הגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13656שרותי דרך עילבון מערב23/07/2007
מטה אשר, יסעורתוכניתג/ 14076הרחבת קיבוץ יסעור12/12/2006
הגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 14457הרחבת קיבוץ הגושרים, בשילוב מוקדי תיירות,מסחר ושרותי דרך13/03/2007
טייבהתוכניתטב/ 2260/ 2.
שורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 279בית עובד
טייבהתוכניתטב/ 3068שינוי יעוד מאזור חקלאי07/03/2010
לב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 4/ 22/ 25תוכנית צש/ 4/ 22/ 2528/11/2005
טייבהתוכניתטב/ 3137מחקלאי למסחר ומשרדים, מחקלאי לש.פ.פ.(מקום התכנית בדרך 444)
דרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 29רח' משאבים, קביעת: אזור לחלוקה, הוראות בניה, ש.צ.פ. התווית דרכים חדשות.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 266שינוי יעוד מקרקע חקלאית ל:מגורים, כבישים, ש.צ.פ., ש.ב.צ. קדימה.10/07/2008
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 267שינוי יעוד מקרקע חקלאית ל: מגורים, כבישים, ש.צ.פ., ש.ב.צ. קדימה.23/06/2008
שורקות, גן רוה, כפר הנגידבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 436ש.ח. הקמה סככת איסכורית לאחסון מנופים וצנרת.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 275שינוי מקרקע חקלאית למגורים, לכבישים, לש.צ.פ., ולש.ב.צ.31/07/2008
שקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 20מפגש יד מרדכי15/11/2005
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 02/ 303/ 22/ אהרחבת אזור התעשיה - קיבוץ ברור חיל07/07/2005